This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #906

Tạo phụ lục

Added by phuongnam over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date:
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

0%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tôi đang soạn cuốn tài liệu hình học 11 và gặp phải sự cố là tên của subsection quá dài. Vì thế, khi biên dịch, trên header không đủ chỗ, nên rất xấu. Mong diễn đàn chỉ cách khắc phục.

Cho tôi hỏi thêm là khi dùng \appendix, ở đầu chương có chữ Phụ lục, nhưng trong \tableofcontents thì lại là chữ Chương, cả ở phần header cũng vậy. Làm sao nó xuất hiện chữ Phụ lục mà không phải chữ Chương.

cám ơn diễn đàn.

toan.rar (276.7 kB) phuongnam, 19-07-2011 05:06

vidu_appendix.tex (444 Bytes) nqt, 20-07-2011 05:19

vidu_appendix.pdf (41.8 kB) nqt, 20-07-2011 05:19

vidu_appendix_cachkhac.tex (549 Bytes) nqt, 20-07-2011 05:35

vidu_appendix_cachkhac.pdf (44.7 kB) nqt, 20-07-2011 05:35

toantranex.sty (4.3 kB) phuongnam, 20-07-2011 10:51

luyen_thi_dh_2011_thisua.tex (77.9 kB) nqt, 20-07-2011 22:26

luyen_thi_dh_2011_thisua.pdf (231.2 kB) nqt, 20-07-2011 22:26

vidu_appendix_cachkhac_chapterintoc.tex (1.4 kB) nqt, 21-07-2011 06:18

vidu_appendix_cachkhac_chapterintoc.pdf (47.8 kB) nqt, 21-07-2011 06:18

toan.rar (443.3 kB) phuongnam, 21-07-2011 07:49

luyen_thi_dh_2011_thisuaintoc.tex (77.5 kB) nqt, 21-07-2011 08:13

luyen_thi_dh_2011_thisuaintoc.pdf (246.1 kB) nqt, 21-07-2011 08:13

History

Updated by icy over 1 year ago

 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2011_help

Updated by icy over 1 year ago

 • Votes: 1/1

phuongnam wrote:

Tôi đang soạn cuốn tài liệu hình học 11 và gặp phải sự cố là tên của subsection quá dài. Vì thế, khi biên dịch, trên header không đủ chỗ, nên rất xấu. Mong diễn đàn chỉ cách khắc phục.

http://viettug.tuxfamily.org/thread.2422.html

Cho tôi hỏi thêm là khi dùng \appendix, ở đầu chương có chữ Phụ lục, nhưng trong \tableofcontents thì lại là chữ Chương, cả ở phần header cũng vậy. Làm sao nó xuất hiện chữ Phụ lục mà không phải chữ Chương.

A đã chỉnh thế nào để có chữ Phụ lục? Chắc là không chình quy nên mới mới bị lỗi này :D

Updated by phuongnam over 1 year ago

Updated by phuongnam over 1 year ago

  Anh làm như file đính kèm. Em xem thử. Cám ơn em.

  Updated by phuongnam over 1 year ago

  • Votes: 1/1

  Tôilàm được rồi. Có thể làm như sau:

  \appendix
  \setcounter{page}{1}
  \pagenumbering{roman}
  \renewcommand{\chaptername}{Phụ lục}
  \chapter{Một số đề kiểm tra}
  

  Cám ơn Diễn đàn rất nhiều.

  Updated by phuongnam over 1 year ago

   Ý, không được. Như vậy tất cả chaptername đều là Phụ lục. Mong diễn đàn chỉ giáo.

   Updated by nqt over 1 year ago

   Hì! Chào bạn phuongnam. Mình tạo file vidu_appendix.tex

   \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
   \usepackage{vntex}
   \begin{document}
   \tableofcontents
   \chapter{Mở đầu}
   \chapter{Nội dung}
   \chapter{Kết luận}
   \newpage
   
   \appendix
   \pagenumbering{roman}
   \chapter{Phụ lục nội dung}
   \section{nội dung phụ lục một}
   \section{nội dung phụ lục hai}
   \chapter{Phụ lục kí hiệu}
   \section{nội dung kí hiệu một}
   \section{nội dung kí hiệu hai}
   \end{document}
   

   và sau khi biên dịch pdflatex được kết quả file pdf vidu_appendix.pdf (mình có gởi kèm). Như vậy, file KẾT QUẢ có đúng với yêu cầu của bạn (?!)

   PS: file nguồn luyen_thi_dh_2011.tex của bạn, mình không biên dịch được (vì thiếu gói lệnh toantranex.sty (lạ quá!). Nên mình chỉ có thể xem file kết quả luyen_thi_dh_2011.pdf của bạn (việc biên soạn file luyen_thi_dh_2011.tex này khá công phu, cẩn thận, và dễ đọc lắm).

   Updated by nqt over 1 year ago

   phuongnam wrote:

   Cho tôi hỏi thêm là khi dùng \appendix, ở đầu chương có chữ Phụ lục, nhưng trong \tableofcontents thì lại là chữ Chương, cả ở phần header cũng vậy. Làm sao nó xuất hiện chữ Phụ lục mà không phải chữ Chương.

   Hoặc, mình có cách khác (chắc đúng ý của bạn phuongnam) (?!), sử dụng gói appendix.sty, mình thực hiện tạo file
   vidu_appendix_cachkhac.tex, (và file kết quả vidu_appendix_cachkhac.pdf được gởi kèm theo) có nội dung như sau:

   \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
   \usepackage{vntex}
   \usepackage{appendix}\renewcommand{\appendixtocname}{Các Phụ lục}
   \begin{document}
   \tableofcontents
   \chapter{Mở đầu}
   \chapter{Nội dung}
   \chapter{Kết luận}
   \newpage
   
   \appendix
   \appendixpage
   \addappheadtotoc
   \pagenumbering{roman}
   \chapter{Phụ lục nội dung}
   \section{nội dung phụ lục một}
   \section{nội dung phụ lục hai}
   \chapter{Phụ lục kí hiệu}
   \section{nội dung kí hiệu một}
   \section{nội dung kí hiệu hai}
   \end{document}
   

   Updated by phuongnam over 1 year ago

   Đối với tập tin của tôi thì cách làm của nqt cũng không được. Tiếc quá, vì tôi biên dịch tập tin của bác thì lại được. Tôi gửi thêm tập tin toantranex.sty (tập tin này do Kỳ Anh đặt tên) để các bác giúp thêm nhé. Cám ơn diễn đàn.

   Updated by icy over 1 year ago

   • % Done changed from 0 to 60
   • Votes: 1/1

   phuongnam wrote:

   Đối với tập tin của tôi thì cách làm của nqt cũng không được. Tiếc quá, vì tôi biên dịch tập tin của bác thì lại được. Tôi gửi thêm tập tin toantranex.sty (tập tin này do Kỳ Anh đặt tên) để các bác giúp thêm nhé. Cám ơn diễn đàn.

   Anh Toàn ơi, túm lại là giờ anh đang vấn đề ở đâu? Em xem kết quả .pdf mà anh gửi thì thấy bình thường mà (em không thấy có chữ Chương nào hết), còn mấy bài ở trên thì anh nói đã làm được :D Phiền anh mô tả lại vấn đề tí xíu nhé. Cảm ơn anh.

   Updated by nqt over 1 year ago

    Hì! Có lẽ ý của bạn phuongnam là:
    • trong bảng mục lục: có từ Chương và được đánh số theo thứ tự,
    • và bảng Phụ lục, không được xuất hiện từ Chương.

    Nếu vậy, thì mình thử theo cách khác nữa, như sau :) (đoạn code hơi xấu, nhưng được kết quả mong muốn)!

    \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
    \usepackage{vntex}
    \usepackage{appendix}\renewcommand{\appendixtocname}{Các Phụ lục}
    \begin{document}
    \tableofcontents
    \chapter*{Mở đầu}
    \addtocounter{chapter}{1}\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương \thechapter. Mở đầu \dotfill} 
    \chapter*{Nội dung}
    \addtocounter{chapter}{1}\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương \thechapter. Nội dung \dotfill} 
    \chapter*{Kết luận}
    \addtocounter{chapter}{1}\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương \thechapter. Kết luận \dotfill} 
    \newpage
    
    \appendix
    \appendixpage
    \addappheadtotoc
    \pagenumbering{roman}
    \chapter{Phụ lục nội dung}
    \section{nội dung phụ lục một}
    \section{nội dung phụ lục hai}
    \chapter{Phụ lục kí hiệu}
    \section{nội dung kí hiệu một}
    \section{nội dung kí hiệu hai}
    \end{document}
    

    Updated by nqt over 1 year ago

     Hoặc, nếu bạn phuongnam muốn:
     1. xuất hiện Chương ở bảng mục lục, được đánh số thứ tự, kèm theo nội dung.
     2. xuất hiện Các bảng Phụ lục và ở mỗi Phụ lục con, phải có thêm cụm từ Phụ lục, chẳng hạn: Phụ lục A, Phụ lục B.

     thì, mình dùng như thế này:

     \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
     \usepackage{vntex}
     \usepackage[titletoc, toc]{appendix}\renewcommand{\appendixtocname}{Các Phụ lục}
     \begin{document}
     \tableofcontents
     \chapter*{Mở đầu}
     \addtocounter{chapter}{1}\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương \thechapter. Mở đầu \dotfill} 
     \chapter*{Nội dung}
     \addtocounter{chapter}{1}\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương \thechapter. Nội dung \dotfill} 
     \chapter*{Kết luận}
     \addtocounter{chapter}{1}\addcontentsline{toc}{chapter}{Chương \thechapter. Kết luận \dotfill} 
     \newpage
     
     \begin{appendices}
     \pagenumbering{roman}
     \chapter{Phụ lục nội dung}
     \section{nội dung phụ lục một}
     \section{nội dung phụ lục hai}
     \chapter{Phụ lục kí hiệu}
     \section{nội dung kí hiệu một}
     \section{nội dung kí hiệu hai}
     \end{appendices}
     \end{document}
     

     Hi vọng: đúng ý của bạn phuongnam (?!)

     Updated by nqt over 1 year ago

     phuongnam wrote:

     Đối với tập tin của tôi thì cách làm của nqt cũng không được. Tiếc quá, vì tôi biên dịch tập tin của bác thì lại được. Tôi gửi thêm tập tin toantranex.sty (tập tin này do Kỳ Anh đặt tên) để các bác giúp thêm nhé. Cám ơn diễn đàn.

     Mình thử chỉnh sửa file luyen_thi_dh_2011.tex thành file luyen_thi_dh_2011_thisua.tex, gởi kèm cùng file kết quả pdf sau khi biên dịch.

     Updated by phuongnam over 1 year ago

      Cám ơn bác nqt, nhưng nếu để ý thì ở phần header đáng lẽ phải là "Phụ lục A" chứ không phải là "Chương A". Đây chính là một trong những phần tôi hỏi. Hơn nữa, ở các trang chẵn, lại mất phần tên của \section rồi. Mong bác tiếp tục giúp đỡ. Cám ơn diễn đàn.

      Updated by phuongnam over 1 year ago

       Anh Toàn ơi, túm lại là giờ anh đang vấn đề ở đâu? Em xem kết quả .pdf mà anh gửi thì thấy bình thường mà (em không thấy có chữ Chương nào hết), còn mấy bài ở trên thì anh nói đã làm được :D Phiền anh mô tả lại vấn đề tí xíu nhé. Cảm ơn anh.

       Gởi icy,
       Icy xem trong file pdf đầu tiên anh gởi. Anh muốn em giúp hai việc như sau: Phần "Một số đề kiểm tra, anh dùng

       \appendix
       \setcounter{page}{1}
       \pagenumbering{roman}
       \chapter{Một số đề kiểm tra}
       

       như vậy, nó ở trong phần "Phụ lục". Thế nhưng ở phần heder nó lại chạy tiêu đề là "Chương A. Một số đề kiểm tra". Trong khi anh muốn nó là "Phụ lục A. Một số đề kiểm tra". Tương tự như vậy, ở phần \tableofcontents, nó cũng xuất hiện là "Chương A. Một số đề kiểm tra". Anh muốn nó là "Phụ lục A. Một số đề kiểm tra".
       Ý của anh là như vậy.

       Updated by nqt over 1 year ago

       Cảm ơn bạn phuongnam.
       Hì! Mình tìm trên mạng, và có được cách giải quyết vấn đề của bạn phuongnam rồi. :)
       Mình gởi bạn file kết quả vidu_appendix_cachkhac_chapterintoc.pdf của nó. Nội dung file vidu_appendix_cachkhac_chapterintoc.tex như sau:

       \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
       \usepackage{vntex}
       \usepackage[toc]{appendix}\renewcommand{\appendixtocname}{Các Phụ lục}
       \usepackage{tocloft}
       
       \renewcommand{\cftchapfont}{\bfseries}
       \renewcommand{\cftchappagefont}{\bfseries}
       \renewcommand{\cftchappresnum}{Chương }
       \renewcommand{\cftchapaftersnum}{.}
       \renewcommand{\cftchapnumwidth}{6em}
       
       \makeatletter
       \newcommand*\updatechaptername{%
         \addtocontents{toc}{\protect\renewcommand*\protect\cftchappresnum{\@chapapp\ }}
       }
       \makeatother
       \begin{document}
       \tableofcontents
       \updatechaptername
       
       \chapter{Mở đầu}
       
       những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? \newpage
       những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? \newpage
       những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? \newpage
       những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? \newpage
       \chapter{Nội dung}
       
       \chapter{Kết luận}
       
       \newpage
       \begin{appendices}
       \updatechaptername
       \pagenumbering{roman}
       
       \chapter{Phụ lục nội dung}
       \section{nội dung phụ lục một}
       \section{nội dung phụ lục hai}
       \chapter{Phụ lục kí hiệu}
       \section{nội dung kí hiệu một}
       \section{nội dung kí hiệu hai}
       \end{appendices}
       \end{document}
       

       Updated by phuongnam over 1 year ago

       Cám ơn bác nqt đã tận tình giúp đỡ. Bác thử biên dịch tập tin gốc của tôi xem được kết quả thế nào. Tôi làm như bác vẫn không được. Tôi làm như bác nhưng vẫn không được (bác xem file đính kèm).

       Updated by nqt over 1 year ago

       phuongnam wrote:

       Cám ơn bác nqt đã tận tình giúp đỡ. Bác thử biên dịch tập tin gốc của tôi xem được kết quả thế nào. Tôi làm như bác vẫn không được. Tôi làm như bác nhưng vẫn không được (bác xem file đính kèm).

       Mình có sửa lại file gốc của bạn thành file luyen_thi_dh_2011_thisuaintoc.tex, biên dịch và được kết quả. :) Chắc được rồi. Bạn xem và biên dịch thử nha!

       Updated by phuongnam over 1 year ago

        Cám ơn bác nqt. Tôi trong bảng \tableofcontens bỏ đi cụm từ "Các phụ lục" được không? (Tôi sửa thành Phần phụ lục vì nhiều khi chỉ có một phụ lục) và có thể làm phần header như trong file toan.rar mà tôi gửi đầu tiên (Chữ thường và có đường kẻ ngang)được không? Cám ơn bác thật nhiều.

        Updated by phuongnam over 1 year ago

         (duplicated contents deleted)

         Updated by phuongnam over 1 year ago

          (duplicated contents deleted)

          Updated by phuongnam over 1 year ago

           (duplicated contents deleted)

           Updated by nqt over 1 year ago

            phuongnam wrote:

            Cám ơn bác nqt. Tôi trong bảng \tableofcontens bỏ đi cụm từ "Các phụ lục" được không? (Tôi sửa thành Phần phụ lục vì nhiều khi chỉ có một phụ lục)

            bạn thay cụm từ (có sẵn trong file nguồn mà mình đã chỉnh sửa):

            \renewcommand{\appendixtocname}{Các Phụ lục}
            

            bởi cụm từ

            \renewcommand{\appendixtocname}{Phần phụ lục}
            

            phuongnam wrote:

            ...có thể làm phần header như trong file toan.rar mà tôi gửi đầu tiên (Chữ thường và có đường kẻ ngang)được không?

            mình chưa có cách nào để thực hiện được yêu cầu này. :(

            Updated by phuongnam over 1 year ago

             Ý của tôi là bỏ hẳn cụm từ "Các phụ lục" hay "phần phụ lục" trong \tableofcontents luôn. Chỉ có "Phụ lục A", "Phụ lục B", ...

             Updated by nqt over 1 year ago

              phuongnam wrote:

              Ý của tôi là bỏ hẳn cụm từ "Các phụ lục" hay "phần phụ lục" trong \tableofcontents luôn. Chỉ có "Phụ lục A", "Phụ lục B", ...

              Hì! Bạn thay cụm từ

              \usepackage[toc]{appendix}
              

              bởi cụm từ sau.

              \usepackage{appendix}
              

              Thân!

              Updated by phuongnam over 1 year ago

               Vậy là chỉ còn phần header nữa thôi. Mong Diễn đàn giúp đỡ. Cám ơn bác nqt và diễn đàn thật nhiều.

               Updated by phuongnam over 1 year ago

               • Votes: 1/1

               Để làm phần header thường, nghiêng có đường kẻ, tôi làm như sau:

               \usepackage{fancyhdr}
               \pagestyle{fancy}
               \fancyhead[LE, RO]{ \thepage}
               \fancyhead[LO]{\it \rightmark}
               \fancyhead[RE]{\it \leftmark}
               \lhead{\nouppercase{\it\rightmark}}
               \rhead{\nouppercase{\it\leftmark}
               

               Vậy là nhờ sự hướng dẫn của bác nqt, tôi đã làm được. Xin cảm ơn bác nqt và Diễn đàn rất nhiều.

               Updated by nqt over 1 year ago

                Chúc mừng bạn. vấn đề của bạn, đã giải quyết xong, rất hay lắm :)

                Updated by phuongnam over 1 year ago

                • Votes: 1/1

                Có thể làm như sau sẽ đơn giản hơn.

                \usepackage{fancyhdr}
                \pagestyle{fancy}
                \fancyhead[LE, RO]{ \thepage}
                \fancyhead[LO]{\it \nouppercase{\rightmark}}
                \fancyhead[RE]{\it \nouppercase{\leftmark}}
                

                Updated by nqt over 1 year ago

                • Votes: 1/1
                Dựa vào sự hướng dẫn của bạn phuongnam, mình có một cách khác để giải quyết vấn đề này nữa. :) Chẳng hạn, mình chỉnh sửa lại nội dung file vidu_appendix_cachkhac_chapterintoc.tex để đạt được yêu cầu của bạn phuongnam, có bổ sung như sau:
                • hiện mục lục theo kiểu các sách, luận văn ở Việt Nam thường dùng (?!), 1.1., 1.1.1. (thêm dấu chấm sau nhãn đề mục)
                • cùng với việc sử dụng gói titletoc, mình có thể tinh chỉnh theo ý mình cách xuất hiện (bạn thử biên dịch và xem kết quả bảng mục lục nhé) trong bảng mục lục.
                \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
                \usepackage{vntex}
                \usepackage{appendix}
                \usepackage[dotinlabels]{titletoc}
                
                \titlecontents{chapter}
                [6pc]
                {\addvspace{1pc}\bfseries \titlerule[1pt]\filright\addvspace{2pt}}
                {\contentslabel[\textsc{\chaptername}\ \thecontentslabel.]{6pc}}
                {}
                {\hfill\contentspage}
                [{\titlerule[1pt]\filright}\addvspace{1pt}]
                
                \makeatletter
                \newcommand*\updatechaptername{%
                  \addtocontents{toc}{\protect\renewcommand*\protect\chaptername{\@chapapp}}
                }
                \makeatother
                \usepackage{fancyhdr}
                \pagestyle{fancy}
                \fancyhead[LE, RO]{ \thepage}
                \fancyhead[LO]{\it \nouppercase{\rightmark}}
                \fancyhead[RE]{\it \nouppercase{\leftmark}}
                
                \begin{document}
                \tableofcontents
                
                \chapter{Mở đầu}
                
                những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? \newpage
                những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? \newpage
                những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? \newpage
                những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? \newpage
                \chapter{Nội dung}
                
                \chapter{Kết luận}
                
                \newpage
                \begin{appendices}
                
                \pagenumbering{roman}
                
                \updatechaptername
                
                \chapter{nội dung}
                \section{nội dung phụ lục một}
                \section{nội dung phụ lục hai}
                \chapter{kí hiệu}
                \section{nội dung kí hiệu một}
                \section{nội dung kí hiệu hai}
                \end{appendices}
                \end{document}
                

                Updated by icy over 1 year ago

                • Status changed from Assigned to Closed
                • Assigned to changed from icy to nqt
                • % Done changed from 60 to 100
                • Resolution set to Fixed

                Updated by nqt over 1 year ago

                • Votes: 1/1

                icy wrote:

                phuongnam wrote:

                Tôi đang soạn cuốn tài liệu hình học 11 và gặp phải sự cố là tên của subsection quá dài. Vì vậy, khi biên dịch, trên header không đủ chỗ, nên rất xấu. Mong diễn đàn chỉ cách khắc phục.

                http://viettug.tuxfamily.org/thread.2422.html

                Hì! Mình thực hiện theo hướng dẫn, nhưng không được kết quả mong muốn.

                Ví dụ (trong hướng dẫn từ trang web http://viettug.tuxfamily.org/thread.2422.html) như sau

                \section[Tiêu đề ngắn trong Mục lục][Đây là tiêu đề rất dài...]{Đây là tiêu đề rất dài rất dài rất dài rất dài}
                

                khi mình thử biên dịch với section như vậy thì không có được kết quả ĐÚNG (?!)

                Để xử lí các tiêu đề dài dòng xuất hiện / KHÔNG xuất hiện ở header, mình có cách khác sau:
                • Không xuất hiện ở cả Mục lục và header
                \section[nội dung ở Mục lục]{đây là một đề mục rất dài, rất dài rất dài và rất dài, lại chán nữa. không có ở header và Mục lục}
                \sectionmark{đây là một đề mục.. ở header}
                
                • hoặc Không xuất hiện ở header, chỉ xuất hiện ở Mục lục.
                \section{đây là một đề mục rất dài, rất dài rất dài và rất dài, lại chán nữa. tớ không muốn nó xuất hiện trên header đâu}
                \sectionmark{đây là một đề mục.. ở header}
                

                Như vậy, xong vấn đề rồi.

                PS: mình không rõ bạn phuongnam thực hiện vấn đề này như thế nào (hoặc là có cách khác hoặc mình thực hiện ko đúng hướng dẫn ?!), để có được kết quả?

                Updated by icy over 1 year ago

                 nqt wrote:

                 icy wrote:

                 phuongnam wrote:

                 Tôi đang soạn cuốn tài liệu hình học 11 và gặp phải sự cố là tên của subsection quá dài. Vì vậy, khi biên dịch, trên header không đủ chỗ, nên rất xấu. Mong diễn đàn chỉ cách khắc phục.

                 http://viettug.tuxfamily.org/thread.2422.html

                 Hì! Mình thực hiện theo hướng dẫn, nhưng không được kết quả mong muốn.

                 Do dùng thêm các gói khác thôi. Hướng dẫn trong trang ở trên chỉ đúng với các hỗ trợ mặc định thôi mà.

                 Updated by nqt over 1 year ago

                  Hì! Mình thử với nội dung đơn giản nhất mà vẫn chưa được (nếu thực hiện theo hướng dẫn).
                  Mình chỉ sử dụng duy nhất gói vntex.sty thôi!

                  \documentclass[a4paper, 12pt]{book}
                  \usepackage{vntex}
                  \begin{document}
                  \tableofcontents
                  \chapter{Mở đầu}
                  \section[Tiêu đề ngắn trong Mục lục][Đây là tiêu đề rất dài...]{Đây là tiêu đề rất dài rất dài rất dài rất dài}
                  ôi, \newpage
                  chán \newpage
                  quá \newpage
                  \chapter{Nội dung}
                  \chapter{Kết luận}
                  \end{document}
                  

                  Updated by icy over 1 year ago

                   nqt wrote:

                   Hì! Mình thử với nội dung đơn giản nhất mà vẫn chưa được (nếu thực hiện theo hướng dẫn). Mình chỉ sử dụng duy nhất gói vntex.sty thôi! [...]

                   Hehe, lỗi của mình ghi thiếu thông tin. Khi dùng tham số bổ sung thứ hai thì phải dùng lớp memoir :D Một bài viết 5 năm rồi mới có người tìm ra lỗi :D Cảm ơn rất nhiều :P