This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #908

VietTUG offline 2011

Added by icy over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 24-07-2011
Priority: Urgent Due date: 30-09-2011
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: trang web: offline
Target version: 2011_offline Estimated time: 3.00 hours
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Mình đang chuẩn bị cho Offline vào tháng 10/2011 (năm nay sẽ tổ chức trễ hơn do mình bận và đổi chiến thuật tiếp cận người dùng). Mình sẽ các thông tin cần thiết trong các bài kế tiếp. Mọi người có ý tưởng gì thì tham gia nhé.

Cảm ơn và chúc vui.

-- Kỳ Anh


Subtasks

Problem #909: offline2011: liên hệ địa điểm, tổ chức và tài trợ Closed icy

Problem #911: offline2011: liên hệ tình nguyện viên Closed icy

Problem #912: offline2011: chủ đề gợi ý Closed icy

Problem #913: offline2011: bài giới thiệu tổng quan Closed icy

History

Updated by icy over 1 year ago

 • Target version changed from 2011_help to 2011_offline

Updated by thanhansp over 1 year ago

 • Votes: 1/1

icy wrote:

Mình đang chuẩn bị cho Offline vào tháng 10/2011 (năm nay sẽ tổ chức trễ hơn do mình bận và đổi chiến thuật tiếp cận người dùng). Mình sẽ các thông tin cần thiết trong các bài kế tiếp. Mọi người có ý tưởng gì thì tham gia nhé.

Cảm ơn và chúc vui.

-- Kỳ Anh

Theo em nghĩ là mình sẽ mởi các trường đại học, cao đẳng sư phạm phía nam tham gia. Bởi em được biết là cũng muốn biến về lĩnh vực này lắm....

Updated by phuoclh over 1 year ago

 • Votes: 1/1

{{{allow phuoclh, icy, tanphu}}}

thanhansp wrote:

icy wrote:

Mình đang chuẩn bị cho Offline vào tháng 10/2011 (năm nay sẽ tổ chức trễ hơn do mình bận và đổi chiến thuật tiếp cận người dùng). Mình sẽ các thông tin cần thiết trong các bài kế tiếp. Mọi người có ý tưởng gì thì tham gia nhé.

Cảm ơn và chúc vui.

-- Kỳ Anh

Theo em nghĩ là mình sẽ mởi các trường đại học, cao đẳng sư phạm phía nam tham gia. Bởi em được biết là cũng muốn biến về lĩnh vực này lắm....

Bọn miền Bắc đã lấn sân quá nhiều rồi, bọn đại học miền Nam trừ một số người biết thì phần còn lại cũng chỉ cố gắng cho qua và dùng đỡ file mẫu cũng như PCTeX của bọn miền Bắc. Chuối không tưởng tượng nổi, đúng là kìm hãm phát triển vô cùng.

Updated by icy over 1 year ago

  {{{allow phuoclh, icy, tanphu}}}

  phuoclh wrote:

  Bọn miền Bắc đã lấn sân quá nhiều rồi, bọn đại học miền Nam trừ một số người biết thì phần còn lại cũng chỉ cố gắng cho qua và dùng đỡ file mẫu cũng như PCTeX của bọn miền Bắc. Chuối không tưởng tượng nổi, đúng là kìm hãm phát triển vô cùng.

  Bạn Phước phát biểu hăng quá. Trên diễn đàn công cộng thì không nên đâu nha, chỉ thiệt vào thân. Do đó, anh che bài này lại, chỉ để mấy người đọc thôi ha :D

  Updated by icy over 1 year ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • Resolution set to Fixed