This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #909

Problem #908: VietTUG offline 2011

offline2011: liên hệ địa điểm, tổ chức và tài trợ

Added by icy over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 24-07-2011
Priority: High Due date: 02-08-2011
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: trang web: offline
Target version: 2011_offline
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Liên hệ địa điểm, tổ chức và nhà tài trợ.


Related issues

related to TeX - Problem #913: offline2011: bài giới thiệu tổng quan Closed 06-08-2011

History

Updated by icy over 1 year ago

 • Status changed from Assigned to InProgress

Updated by icy over 1 year ago

 • % Done changed from 0 to 10

Updated by icy over 1 year ago

 • Priority changed from Normal to High

Updated by icy over 1 year ago

 • Target version changed from 2011_help to 2011_offline

Updated by thanhansp over 1 year ago

 • Votes: 1/1

Theo e nghĩ, cứ giống mọi năm nên liên hệ với Thầy Nguyễn Thái Sơn. Em tin chắc là sẽ có kết quả tốt.

Updated by thanhansp over 1 year ago

 • Votes: 1/1

Năm nay, em xin có một vài đề xuất cho công tác tổ chức offline. Như mọi năm là mình chỉ có thông báo với các member rồi tham gia thôi, năm nay em đề nghị chúng ta sẽ gởi thư mời tới các khoa trong trường Đại học sư phạm, các trường cao đẳng sư phạm và các sở giáo dục đào tạo bởi vì có rất nhiều cơ sở cần biết về LaTeX.

Updated by icy over 1 year ago

  thanhansp wrote:

  Năm nay, em xin có một vài đề xuất cho công tác tổ chức offline. Như mọi năm là mình chỉ có thông báo với các member rồi tham gia thôi, năm nay em đề nghị chúng ta sẽ gởi thư mời tới các khoa trong trường Đại học sư phạm, các trường cao đẳng sư phạm và các sở giáo dục đào tạo bởi vì có rất nhiều cơ sở cần biết về LaTeX.

  Cảm ơn An. Năm nay, mình thực hiện theo gợi ý của An là tổ chức trễ (sau khai giảng niên khóa mới), như thế sẽ tiện được nhiều mặt. Chi tiết về nội dung, người tham gia,... mình sẽ gửi qua các bạn qua email. Hy vọng lần này An có chút thời gian rỗi lên Sài Gòn tham gia nhé :P

  Updated by icy over 1 year ago

  • Status changed from InProgress to Closed
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed