This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #910

Hỏi về gói Pifont

Added by quangthangphan over 1 year ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 30-07-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2011_offline
Resolution:
Votes: 1/1

Description

Gói Pifont dùng để đánh số trong hình tròn nhìn rất đẹp, nhưng nó chỉ tới số 10 là hết.
Bây giờ mình muốn đánh số trong hình tròn từ số 11 thì làm sao?
Mong các bạn giúp đỡ!
Thanks!!!

History

Updated by galoi14 over 1 year ago

 • Votes: 1/1

Bạn thử đoạn mã sau nhe :)

\documentclass{article}
\usepackage{tikz}

\newcommand*\mycirc[1]{%
 \begin{tikzpicture}
  \node[draw,circle,inner sep=1pt] {#1};
 \end{tikzpicture}}

\begin{document}

\mycirc{113}
\hspace{2cm}
\mycirc{NGUYEN HUU TAM}

\end{document}

Updated by quangthangphan over 1 year ago

  Cảm ơn bạn.Nhưng số trong hình tròn tạo ra không được đẹp bạn ạ.Có cách nào tạo được số trong hình tròn đẹp nhưng khi dùng gói Pifont không?

  Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to hình vẽ: nói chung
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_offline
  • % Done changed from 0 to 60

  quangthangphan wrote:

  Cảm ơn bạn.Nhưng số trong hình tròn tạo ra không được đẹp bạn ạ.Có cách nào tạo được số trong hình tròn đẹp nhưng khi dùng gói Pifont không?

  Các biểu tượng trong gói pifont được thiết kế đồ họa riêng biệt (các ký tự được vẽ để tạo thành bộ pifont), trong khi cách của galoi14 là cách vẽ tương đối. Khi có hai chữ số trở lên thì sẽ không còn thon thả và đẹp như khi có một chữ số, nên đành chấp nhận :) Bạn quangthangphan có thể chỉnh lại cách tham số trong cách của galoi14 để vừa ý thôi!

  Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 60 to 100