This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #912

Problem #908: VietTUG offline 2011

offline2011: chủ đề gợi ý

Added by icy over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 31-07-2011
Priority: High Due date: 30-09-2011
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: trang web: offline
Target version: 2011_offline
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Một vài chủ đề gợi ý cho Offline2011 diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2011. Mong các bạn góp ý thêm

 1. Tổng quan về đồ họa trong TeX
 2. Một số mẫu phông chữ dùng cho công thức Toán trong TeX
 3. Tổ chức công việc trong TeX (quản lý tập tin, quản lý gói, quản lý mã nguồn)
 4. Gói TikZ ở mức độ cơ bản
 5. Workshop (demo trực tiếp, người tham dự hỏi đáp và thực hiện theo mẫu)

History

Updated by nqt over 1 year ago

 • Votes: 1/1

Một số nhà khoa học yêu cầu các thông tin phải thật sự chính xác để thể hiện sự tôn trọng, sự trân trọng của tác giả khi trích dẫn các tài liệu của họ ở phần TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Mình nghĩ rằng: về cách trích dẫn tài liệu tham khảo, cách biên soạn tài liệu tham khảo, các mẫu (đại loại là theme đấy!) tài liệu tham khảo nên được quan tâm tại offline 2011

Updated by icy over 1 year ago

 • Votes: 1/1

Cảm ơn Thi. Mình sẽ xem có bạn nào viết về đề tài này không. Đăng chuẩn bị chương trình đây :P

Updated by thanhansp over 1 year ago

 • Votes: 0/2

icy wrote:

Một vài chủ đề gợi ý cho Offline2011 diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2011. Mong các bạn góp ý thêm

 1. Tổng quan về đồ họa trong TeX
 2. Một số mẫu phông chữ dùng cho công thức Toán trong TeX
 3. Tổ chức công việc trong TeX (quản lý tập tin, quản lý gói, quản lý mã nguồn)
 4. Gói TikZ ở mức độ cơ bản
 5. Workshop (demo trực tiếp, người tham dự hỏi đáp và thực hiện theo mẫu)

Mình xin bố sung thêm là vẽ đồ thị trong Tex?

Updated by icy over 1 year ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Fixed