This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #913

Problem #908: VietTUG offline 2011

offline2011: bài giới thiệu tổng quan

Added by icy over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 06-08-2011
Priority: Urgent Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: trang web: offline
Target version: 2011_offline Estimated time: 3.00 hours
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Bài nói tổng quan về LaTeX, VietTUG, offline2011, dự kiến được trình bày tại Offline 2011.

Bản thảo đầu tiên của tài liệu: /archives/dragula.org/attachments/download/648/viettug.pdf .

Mã nguồn của tài liệu được công bố ở https://github.com/viettug/offline2011, tập tin viettug.tex. Sau khi biên dịch, bạn có thể xem kết quả viettug.pdf.

Các bạn dành chút thời gian đọc, góp ý nhé :)

Cảm ơn rất nhiều.


Related issues

related to TeX - Problem #909: offline2011: liên hệ địa điểm, tổ chức và tài trợ Closed 24-07-2011 02-08-2011

History

Updated by icy over 1 year ago

 • Status changed from Assigned to InProgress
 • Parent task changed from #906 to #908

Updated by icy over 1 year ago

 • % Done changed from 0 to 60

Updated by icy over 1 year ago

 • Priority changed from Normal to Urgent

Updated by tuonglientex over 1 year ago

 • Votes: 1/1

Cái văn bản của anh Kỳ em thấy nên có dấu cách giữa \LaTeX và chữ tiếp theo. Đề nghị anh Kỳ sửa mã :)

Updated by icy over 1 year ago

  tuonglientex wrote:

  Cái văn bản của anh Kỳ em thấy nên có dấu cách giữa \LaTeX và chữ tiếp theo. Đề nghị anh Kỳ sửa mã :)

  Cảm ơn tuonglientex. Mình đã chỉnh và xác nhận trong repo: https://github.com/viettug/offline2011/commit/97bd34cf291b217462af4bca98a185de82f0b419

  Updated by icy over 1 year ago

  • Status changed from InProgress to Closed
  • % Done changed from 60 to 100
  • Estimated time set to 3.00
  • Resolution set to Fixed