This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #914

Sử dụng TeXlive (windows) có khác gì với MiKTeX

Added by nqt over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 07-08-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: hệ thống: texlive, tetex
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình dự định chuyển sang sử dụng TeXlive 2011, thay thế cho MiKTeX 2.9 (nhiều người ca ngợi TeXlive quá!:D) trong hệ thống Windows 7.

Câu hỏi: khi sử dụng TeXlive trong Windows 7, sự biên dịch các file .tex, có gì khác so với khi sử dụng MiKTeX 2.9 để biên dịch các file .tex không?

History

Updated by nqt over 1 year ago

  deleted by admin

  Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to hệ thống: texlive, tetex
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to tanphu
  • Target version set to 2011_help

  Updated by icy over 1 year ago

  • Votes: 1/1

  nqt wrote:

  Câu hỏi: khi sử dụng TeXlive trong Windows 7, sự biên dịch các file .tex, có gì khác so với khi sử dụng MiKTeX 2.9 để biên dịch các file .tex không?

  Nếu dùng Linux/Unix thì TeXLive là thích hợp nhất. Người dùng Windows thì MikTeX vẫn là lựa chọn đầu tiên.

  Updated by icy over 1 year ago

  • Subject changed from Sử dụng TeXlive trong windows có khác gì với MiKTe to Sử dụng TeXlive (windows) có khác gì với MiKTeX

  Updated by [email protected] over 1 year ago

  • Votes: 1/1

  nqt wrote:

  Mình dự định chuyển sang sử dụng TeXlive 2011, thay thế cho MiKTeX 2.9 (nhiều người ca ngợi TeXlive quá!:D) trong hệ thống Windows 7.

  Câu hỏi: khi sử dụng TeXlive trong Windows 7, sự biên dịch các file .tex, có gì khác so với khi sử dụng MiKTeX 2.9 để biên dịch các file .tex không?

  ----
  Em đã từng xài qua và nhìn nhận thế này:

  TeXlive thì khó khăn đối với người thích sử dụng giao diện để điều khiển, update các gói. Được cái hay là có bản full (ổn định, dễ download), cài xong xuôi là TeX, Pain TeX, LaTeX, Metafont, Metapost, Asymptote, ConTeXt đều dùng được ngay.

  MikTeX thì không chứa trọn bộ Asymptote và ConTeXt, muốn dùng chúng thì phải cài thêm vào, được cái là có cái giao diện quản lí (hệ thống, gói), nên thế mà người dùng Windows thích xài chăng.

  Updated by nqt over 1 year ago

   Sau khi thử cài TeXlive 2011 trong hệ thống windows 7 (kiếm cái máy tính khác để cài vào, không dám remove MiKTeX 2.9 trên máy của mình được), và chép toàn bộ thư mục làm việc trong máy tính của mình vào, mình có nhận xét (ban đầu) khi sử dụng TeXlive:

   Rất hài lòng TeXlive 2011 ở chỗ:
   • chương trình TeXdoc GUI cho phép xem tài liệu hướng dẫn của các gói theo từng chủ đề, rất nhanh (mà MiKTeX 2.9 không có được)
   • Cài một lần và hình như..là TeXlive nạp hầu hết các gói nên không lo bị thiếu gói.
   • Biên dịch được hầu hết các file .tex (mà đã biên dịch thành công trong MiKTeX).
   • Có lẽ: tốc độ khi biên dịch file .tex của TeXlive nhanh hơn so với MiKTeX (Mình cảm nhận như vậy!)

   Tuy nhiên, có một số file .tex khi biên dịch bởi xelatex trong MiKTeXTeXlive thì được các kết quả khác nhau (và mình thích kết quả được biên dịch trong MiKTeX (tuy không mắc lỗi nhưng kết quả cụ thể trên file pdf được hiển thị chính xác) hơn). Mình không rõ lí do!

   Updated by nntan73 over 1 year ago

   • File Zadach.JPG added

   Updated by icy over 1 year ago

   • File deleted (Zadach.JPG)

   Updated by icy over 1 year ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • Assigned to changed from tanphu to nqt
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed