This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #926

Hỏi về mục lục và gói answer

Added by phuongnam over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 20-10-2011
Priority: High Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Tôi có vài ý hỏi cho file đính kèm như sau:
 1. Tôi muốn sau chữ Chương (Chủ đề) có dấu . (dấu chấm) thì phải làm như thế nào?
 2. Trong phần header của mục lục, chữ MỤC LỤC xuất ra chữ IN, tôi muốn chữ thường thôi thì phải làm sao?
 3. Có lần Kỳ Anh đã giúp tôi đánh dấu * cho Bài tập khó. Nay tôi kết hợp với gói Answer, trong phần hướng dẫn giải không có dấu * tương ứng cho Bài tập khó đó. Vậy phải làm thêm như thế nào?

Mong diễn đàn giúp đỡ. Cám ơn diễn đàn.

History

Updated by phuongnam over 1 year ago

 • File toan.rar added

Updated by phuongnam over 1 year ago

  Có lần Kỳ Anh đã giúp tôi đánh dấu * cho Bài tập khó. Nay tôi kết hợp với gói Answer, trong phần hướng dẫn giải không có dấu * tương ứng cho Bài tập khó đó (Xem chủ đề 7). Vậy phải làm thêm như thế nào?

  Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to định dạng: layout, header,...
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help

  Updated by icy over 1 year ago

   Em không bận bịu gì mà đi chơi chụp hình quên câu hỏi này của anh PN mất. Trưa e sẽ coi giúp anh nhé!

   Updated by phuongnam over 1 year ago

   • Votes: 1/1

   Việc làm cho chữ MỤC LỤC (chữ IN) thành chữ thường, có thể làm như sau:

   \usepackage{fancyhdr}
   \pagestyle{fancy}
   \fancyhead[LE, RO]{ \thepage}
   \fancyhead[LO]{\it \nouppercase{\rightmark}}
   \fancyhead[RE]{\it \nouppercase{\leftmark}}
   

   Updated by phuongnam over 1 year ago

    Kỳ Anh xem giúp anh vấn đề dấu * nhé. Cám ơn Anh nhiều.

    Updated by icy over 1 year ago

    • File deleted (toan.rar)

    Updated by icy over 1 year ago

     phuongnam wrote:

     Kỳ Anh xem giúp anh vấn đề dấu * nhé. Cám ơn Anh nhiều.

     Em đang xem đây anh. Ráng chờ em xíu :)

     Updated by icy over 1 year ago

     • Priority changed from Normal to High
     • % Done changed from 0 to 10

     Chịu anh Toàn nghe, cho tới lúc này. Lý do là gói answer quá ngốc để có thể xử lý bài toán anh đặt ra.

     E đề nghị a dùng gói e viết cách đây gần 7 năm rồi, gói ktv-texdata có trong CTAN. Mặc dù cú pháp hơi chuối nhưng ngon ơ xì lơ luôn đó. Gói có thể tìm thấy ở đây http://ctan.org/pkg/ktv-texdata . Hiện có Phước xài khá tốt. Có thêm người xài nữa thì em sẽ chỉnh lại cho nó thông minh hơn^^

     Updated by phuongnam over 1 year ago

      Cám ơn Anh. Anh đang đọc gói của em, nhưng chưa hiểu và bắt đầu như thế nào. Em có thể cho một ví dụ trong tình huống đó được không?

      Updated by icy over 1 year ago

       phuongnam wrote:

       Cám ơn Anh. Anh đang đọc gói của em, nhưng chưa hiểu và bắt đầu như thế nào. Em có thể cho một ví dụ trong tình huống đó được không?

       Aha gói của em thì cú pháp hơi bị chuối. Bữa nào gặp thì em chỉ cho vậy :D

       Quay lại tài liệu của anh: trong ba ví dụ của gói answsers thì đã có cái anh cần rồi. Anh thử xem nhé!

       \documentclass{article}
       
       \usepackage{vntex}
       \usepackage{answers}
       \usepackage{ntheorem,amsmath}
       
       \theoremseparator{$^\text{*}$.}
       \newtheorem{baitapkho}{Bài tập}
       
       \Newassociation{loigiaiS}{ansF}{loigiaichung}     % lời giải sao của anh nè
       \newcommand{\preansF}{}                % thử cái này cũng vui đó
       \renewcommand{\ansFlabel}[1]{{\bfseries #1}*}     % mẹo là ở đây
       
       \begin{document}
       
       \Opensolutionfile{loigiaichung}[baitapC2]
       
       \begin{baitapkho}
       Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ ....
       Chứng minh rằng phương trình $f(x) = x$ luôn có nghiệm $ \in [a;b]$.
       
       \begin{loigiaiS}
       Hướng dẫn. Xét hàm số $g(x) = f(x) - x$ trên đoạn $[a;b]$.
       \end{loigiaiS}
       
       \end{baitapkho}
       
       \Closesolutionfile{loigiaichung}
       
       \section{Hướng dẫn và đáp số Chương 7}
       
       \input{baitapC2}
       
       \end{document}
       

       Updated by icy over 1 year ago

       • % Done changed from 10 to 90

       Updated by phuongnam over 1 year ago

        Cám ơn Kỳ Anh nhiều.

        Updated by phuongnam over 1 year ago

         có thể thêm thắt 1 tí ở chỗ này

         \renewcommand{\ansFlabel}[1]{{\bfseries Lời giải #1}*.}     % mẹo là ở đây
         

         Updated by icy over 1 year ago

         • Status changed from Assigned to Closed
         • % Done changed from 90 to 100
         • Resolution set to Fixed

         Thêm vào để lần sau đỡ bị hỏi nữa:

         \Newassociation{loigiaiS}{ansF}{loigiaichung}     % lời giải sao của anh nè
         \newcommand{\preansF}{}                % thử cái này cũng vui đó
         \renewcommand{\ansFlabel}[1]{{\bfseries #1}*}     % mẹo là ở đây
         
         Lệnh đầu tiên sẽ tạo ra
         1. môi trường loigiaiS là môi trường anh dùng để gõ nội dung lời giải vào
         2. môi trường ansF, là môi trường mà anh sẽ thấy trong tập tin được tạo ra là baitapC2 (khi anh gọi lệnh \Opensolutionfile{loigiaichung}[baitapC2] thì một tập tin mới là baitapC2.tex sẽ được tạo ra để lưu các bài tập.) Môi trường ansF khá đơn giản, và đi kèm với môi trường là lệnh \ansFlabel để tô vẽ cho phần nhãn. Để thay đổi nhãn thì chỉ việc định nghĩa lại lệnh như trên thôi.

         Lúc đầu tưởng answers giải quyết được bài toán ghi dữ liệu. Nhưng không, nó cũng chuối như gói của em :D Khi anh dùng inverse/reverse search thì sẽ thấy. Khi nhấn đúp vào kết quả .dvi thì nó sẽ nhảy về ... tập tin baitapC2 chứ không phải mã nguồn gốc. Do tập tin baitapC2 được sinh ra tự động nên chẳng giúp ích được gì :(