This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #951

cần mọi người giúp đỡ về phần mềm Wintpic

Added by Hoang [G] over 1 year ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 16-12-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

tại sao em dùng wintpic để vẽ đò thị thì được, nhưng khi lưu thành file Tex thì khi đưa Vào Winedit, sử dụng gói trình chiếu Beammer, dịch qua Pdf lại báo lỗi!!!!

abc.tex - đây là file dịch (4.9 kB) Hoang [G], 16-12-2011 07:01

abc.log - đây là file mà Winedit báo lỗi (4.9 kB) Hoang [G], 16-12-2011 07:01

1.tex (1.5 kB) Hung [G], 20-12-2011 11:26

History

Updated by tanphu over 1 year ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • % Done changed from 0 to 50

Bạn tìm và xoá đi các dòng

{\color[named]{Black}{%

và dấu đóng ngoặc tương ứng
}}%

thì sẽ biên dịch được.
Bạn thử các phương án vẽ đồ thị khác như pstricks, tikz, metapost, hay dùng geogebra xuất ra mã pstricks hoặc tikz xem có đơn giản hơn không.

Updated by Hung [G] over 1 year ago

  sao làm miết mà không được vậy nhỉ???
  thầy e bắt dùng phần mềm đó, gần thi rồi!!!!!!!!1

  Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to hình vẽ: nói chung
  • Target version set to 2011_help

  cho mình xem mã nguồn mới nhất của bạn?

  Updated by Hung [G] over 1 year ago

  đây là bài mà chèn hình khác cũng vây

  Updated by icy over 1 year ago

  • % Done changed from 50 to 60

  Hung [G] wrote:

  đây là bài mà chèn hình khác cũng vây

  Trước khi chèn thì bạn chỉnh lại như sau đây

  {
  
  \def\color[named]#1{#1}
  
  \input{abc.tex}
  
  }
  

  Lý do là lệnh color được dùng bởi winpic khi xuất hình không phù hợp với gói xcolor nữa. Bạn có thể tắt đi các màu khi vẽ hình trong winpic. Ngoài ra, nhớ biên dịch tài liệu theo đường tex -> dvi -> ps -> pdf.

  Tạm thời vậy, bạn thử lai nhé.

  Updated by Hung [G] over 1 year ago

   hic ảm ơn mọi người nhiều, nhưng mình không dùng color thì không xuất ra được trục tọa độ và đồ thị

   Updated by icy over 1 year ago

    Hung [G] wrote:

    hi cảm ơn mọi người nhiều, nhưng mình không dùng color thì không xuất ra được trục tọa độ và đồ thị

    Vậy thì bỏ qua lệnh color như mình đã chỉ ra :)

    Updated by icy over 1 year ago

    • Status changed from Assigned to Resolved
    • % Done changed from 60 to 100

    Updated by ruby 11 months ago

    • Status changed from Resolved to Closed