This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #962

Vẽ bảng biến thiên trong LaTeX

Added by anhtuanvcu about 1 year ago. Updated about 1 year ago.

Status: New Start Date: 21-02-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Việc vẽ bảng biến thiên trong \LaTeX{} chúng ta có thể sử dụng rất nhiều gói như \textsf{tablor, tabvar, tkz-tab, tableaux} hoặc có thể dùng các công cụ vẽ hình. Mỗi gói có ưu điểm và nhược điểm riêng. Chẳng hạn, như gói \textsf{tablor} rất mạnh để vẽ bảng biến thiên các hàm số, tuy nhiên việc cài đặt gói với Windows gặp rất nhiều khó khăn\footnote{Cách đây 3 năm tôi có sử dụng và cài gói trên Windows thành công, nhưng giờ loay hoay cài mãi cũng không được}. Gần đây, tôi có tiếp cận \textsf{Tikz}, một gói vẽ hành rất mạnh, tương tự như \textsf{PSTricks}, nhưng mạnh hơn \textsf{PSTricks} có thể biên dịch trực tiếp được \textsf{Pdflatex}. Trong một loạt các gói đi kèm với \textsf{tikz}, tôi thấy có gói \textsf{tkz-tab} cũng rất mạnh trong việc vẽ bảng biến thiên và lập bảng xét dấu (với những câu lệnh hết sức đơn giản). Tôi có Việt hóa gói \textsf{tkz-tab} và tạm đặt tên là \textsf{tkz-tab-vn} bằng cách thêm và điều chỉnh một số đáng kể cách lệch của \textsf{tkz-tab} để cho phù hợp hơn với cách trình bày bảng biến thiên ở Việt Nam.

Dưới đây là một vài ví dụ mẫu để các bạn tham khảo.

vd-tkz-tab-vn.pdf (98.9 kB) anhtuanvcu, 21-02-2012 04:18

vd-tkz-tab-vn.tex (5.6 kB) anhtuanvcu, 21-02-2012 04:18

tkz-tab-vn.sty (53.3 kB) anhtuanvcu, 21-02-2012 04:18

vd-tkz-tab-vn.pdf (98.8 kB) anhtuanvcu, 21-02-2012 04:24

vd-tkz-tab-vn.tex (5.6 kB) anhtuanvcu, 21-02-2012 04:24


Related issues

related to TeX - Problem #963: Tin vui cho người lập bảng biến thiên New 24-02-2012

History

Updated by anhtuanvcu about 1 year ago

Các File vd-tkz-tab-vn có 1 số lỗi nhỏ, các bạn tải bản up cuối nhé.
Tham khảo thêm tkz-tab và tikz tại http://www.altermundus.fr/pages/tab.html hoặc http://ctan.megagod.net/tex-archive/help/Catalogue/entries/tkz-tab.html
Và editỏ hỗ trợ tikz tại http://code.google.com/p/tikzedt/