This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #965

Cách ngắt dòng trong kile.

Added by thanhansp about 1 year ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 22-03-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: texer % Done:

100%

Category: trình soạn thảo: Kile
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Em đang chuyển từ texmaker sang kile để dùng vì em thấy kile tiện lợi hơn nhiều...Nhưng có một vấn đề là bên Kile ko có chức năng tự xuống hàng khi đã đánh đủ chiều dài của màng hình. Mong các bác giúp đỡ.

History

Updated by texer about 1 year ago

  thanhansp wrote:

  Em đang chuyển từ texmaker sang kile để dùng vì em thấy kile tiện lợi hơn nhiều...Nhưng có một vấn đề là bên Kile ko có chức năng tự xuống hàng khi đã đánh đủ chiều dài của màng hình. Mong các bác giúp đỡ.

  Nhấn F10 xem thử thế nào?
  Lâu rồi hok xài linux nên cũng quên hết:D Kile là editor mình vẫn thích nhất.
  Nhưng dạo này TeXStudio có vẽ làm nên được nhiều việc khá hay:)

  Updated by icy 12 months ago

  • Category set to trình soạn thảo: Kile
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to texer
  • Target version set to 2012_help
  • % Done changed from 0 to 90

  Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 90 to 100