This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #966

Định dạng trang, paragraph

Added by xuxu_tit about 1 year ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 22-03-2012
Priority: High Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Các Pro cho mình hỏi cách đặt lề như sau :
- Khổ sách để chiều dài 24cm x chiều rộng 17cm
- Top trên: 1.5cm
- Bottom dưới: 2cm
- Left trái: 1.5cm
- Right phải: 1.5cm
- Paragragph: a để theo thông số hình dưới nhé:
+ Befor:3pt, after:3pt
+ first line: 0.75cm
+ Mutiple: 1.1
(Trong Word)
Các thông số đó được đặt trong Tex như thế nào

History

Updated by nqt about 1 year ago

  Mình giải quyết vấn đề của bạn, như sau:

  \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
  \usepackage[top=1.5cm, bottom=2cm, left=1.5cm, right=1.5cm]{geometry}
  
  \usepackage{vntex}
  \begin{document}
  
  \setlength{\baselineskip}{1.1\baselineskip}
  \parskip=3pt
  \parindent=0.75cm
  Đây là vấn đề của bạn. hi :D
  
  \end{document}
  

  Hi vọng là đúng ý của bạn. :D

  Updated by xuxu_tit about 1 year ago

   Mình còn 2 cái này thôi:
   - Khổ sách để chiều dài 24cm x chiều rộng 17cm
   Before:3pt, after:3pt

   Updated by icy 12 months ago

   • Category set to định dạng: layout, header,...
   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to set to nqt
   • Target version set to 2012_help
   • % Done changed from 0 to 50

   Updated by icy 12 months ago

   • % Done changed from 50 to 80

   xuxu_tit wrote:

   Mình còn 2 cái này thôi: - Khổ sách để chiều dài 24cm x chiều rộng 17cm Before:3pt, after:3pt

   Bạn xem tài liệu của gói geometry nhé http://ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/geometry

   Updated by ruby 11 months ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 80 to 100