This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #968

Hỏi về sơ đồ với gói XY-pic

Added by atuana 12 months ago. Updated 11 months ago.

Status: New Start Date: 02-04-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Resolution:
Votes: 1/1

Description

Mình sử dụng gói XY-pic để vẽ sơ đồ giao hoán nhưng các ánh xạ trên các mũi tên hàng ngang xuất hiện không cân đối với mũi tên (bị lệch sang phải). Mong các bạn hướng dẫn cách khắc phục.

XY-pic.tex (301 Bytes) atuana, 02-04-2012 05:50

XY-pic.tex (301 Bytes) atuana, 13-05-2012 05:11

XY-pic.pdf (50.7 kB) atuana, 13-05-2012 05:11

XY-pic_1.tex (331 Bytes) atuana, 13-05-2012 05:11

XY-pic_1.pdf (50.7 kB) atuana, 13-05-2012 05:11

History

Updated by thanhansp 11 months ago

  • Votes: 1/1

cái đó do mình nghĩ là bạn tự suy nghĩ thôi, nêu ko bên nên cho hình ảnh cụ thê

Updated by atuana 11 months ago

Bạn này viết khó hiểu quá! Mình đoán ý bạn chắc là muốn mình đính kèm cái hình ảnh bị lệch, đúng không?
Mình đã nghĩ ra được cách khắc phục. Xin chia sẻ lên đây cho những bạn nào có thể gặp phải tình huống này.