This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #971

Cài đặt latex trên máy tính bảng android hoặc window phone 7

Added by xuxu_tit 11 months ago. Updated 10 months ago.

Status: Closed Start Date: 28-04-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2012_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Mình định mua máy tính bảng để làm việc. Cho hỏi có thể cài đặt latex trên máy tính bảng cài hệ điều hành android hoặc window phone không?

History

Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Votes: 1/1

xuxu_tit wrote:

Mình định mua máy tính bảng để làm việc. Cho hỏi có thể cài đặt latex trên máy tính bảng cài hệ điều hành android hoặc window phone không?

Bạn thử cái này xem http://www.verbosus.com/ (soạn thảo trên web). Có hiều dịch vụ kiểu này, có cả detexify . Việc cài luôn một bộ compiler trên thiết bị smart thì mình chưa thấy.

Một cách khác là dùng máy tính bảng kết nối (remotely work) vào một máy khác để ở nhà.

Updated by icy 10 months ago

  • Category set to -- chủ đề khác
  • Status changed from Assigned to Closed
  • Target version set to 2012_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed