This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #976

Tạo dấu kết thúc Endmark

Added by phuongnam 10 months ago. Updated 6 months ago.

Status: Closed Start Date: 28-05-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: ruby % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Tôi dùng gói ntheorem với khai báo

\usepackage[thmmarks,standard,thref]{ntheorem}

\newtheorem{baitap}{Bài tập}[chapter]
\theoremsymbol{\ensuremath{\square}}
\newtheorem*{sol}{\textit{Lời giải}}

Nếu trong khi trình bày, nếu dùng môi trường sol mà kết thúc không phải là \begin{equation} \end{equation} thì có dấu \square. Nhưng nếu kết thúc môi trường sol bằng một \begin{equation} \end{equation}, thì lại không có dấu \square. Mong diển đàn giúp tôi. Tôi xin cám ơn.

lamsach.log (73 kB) phuongnam, 01-06-2012 08:06

History

Updated by ruby 10 months ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to ruby
 • Target version set to 2012_help

Để tối e coi nhé. Tại cái phương trình đó thì hơi bị khó hehe!

Updated by hablack18 10 months ago

  Chào bạn! Mình cũng từng bị gặp lỗi như vậy. Không biết bạn có bị thêm lỗi khác nữa như mình ko, đó là nếu dùng cặp lệnh

  \begin{equation}
  \label{eqnxx} 
  \end{equation} 
  

  để đánh số phương trình sau đó muốn gọi lại bằng lệnh \eqref{eqnxx} hoặc \ref{eqnxx} thì đều cho ra kết quả là (??) hoặc ??

  Để khắc phục 2 lỗi này, rất đơn giản bạn chỉ cần thay \begin{equation} \label{eqnxx} \end{equation} bằng \begin{align} \label{eqnxx} \end{align} hoặc các lệnh đánh số phương trình khác...

  Khi đó, nó sẽ ko có hiện tượng \square nằm lung tung và cái ?? cũng sẽ biến mất và thay vào đó là số hiệu chính xác của phương trình mà ta đã đặt trước đó.

  Updated by phuongnam 10 months ago

   tôi làm như bạn nói nhưng không thể đuợc.

   Nếu tôi không dùng gói ntheorem mà làm thế này thì được. Nhưng tài liệu tôi đã dùng ntheorem.

   \documentclass[12pt,a4paper]{article}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsthm}
   \usepackage{amssymb} % loads amsfonts automatically
   %\renewcommand{\proofname}{Solution}
   \begin{document}
   \begin{proof}[\textbf{Chứng minh}]
   This is an exercise
   \end{proof}
   
   \begin{proof}[Solution]
   This is an exercise
   \begin{equation*}
   x^2 - 2(m+1)x - m^2 - 1 = 0.
   \qedhere
   \end{equation*}
   \end{proof}
   \end{document}
   

   Updated by ruby 10 months ago

    Cái này không phải là lỗi. Do các phương trình chiếm hết bề ngang của khung giấy, nên muốn dấu \qed thì phải dùng \quedhere như cách sau của anh Toàn. Cách này làm bằng tay, không làm tự động . Anh Toàn thử

    1. \usepackage[amsmath,thmmarks]{ntheorem}; hoặc
    2. bên trong môi trường equation anh tiếp tục dùng \qedhere, hoặc nếu không được dùng \qquad\qedsymbol (lệnh \qquad để tạo khoảng cách, còn \qedsymbol là ký hiệu); đối với môi trường có đánh số thì đặt dấu \qed này hơi bị xấu đó
    3. đối với phương trình không đánh số, anh dùng lệnh \tag*{\qedsymbol} (em chưa thử nhưng cách này có thể chạy được)

    Updated by phuongnam 10 months ago

     Anh thử như Kỳ Anh nói, nhưng nó vẫn không chạy được.

     Updated by icy 10 months ago

     • Category set to định dạng: công thức toán

     hablack18 wrote:

     để đánh số phương trình sau đó muốn gọi lại bằng lệnh \eqref{eqnxx} hoặc \ref{eqnxx} thì đều cho ra kết quả là (??) hoặc ??

     Mỗi khi tạo tham chiếu và tham khảo thì cần ít nhất hai lần biên dịch. Bạn có chắc là đã biên dịch tài liệu đúng chưa?

     @anh Toàn:

     Anh thử như Kỳ Anh nói, nhưng nó vẫn không chạy được.

     Anh thử cách nào anh? Cả ba cách luôn sao? Nếu cách cuối không được thì hay gay đó. Anh gõ $\qedsymbol$ ở chỗ bất kỳ xem (không phải công thức toán). Có gì a bắn cái file log của a lên cho em xem nhé.

     Updated by phuongnam 10 months ago

     Gửi Kỳ Anh. Em giúp anh nhé. Cám ơn em.

     Updated by ruby 10 months ago

     • % Done changed from 0 to 90

     phuongnam wrote:

     Gửi Kỳ Anh. Em giúp anh nhé. Cám ơn em.

     E mới đi chơi về :D

     A coi lại mã nguồn của anh. E đọc thì thấy lỗi về cú pháp

     [243] [244] [245] [246]
     ! Missing { inserted.
     <to be read again> 
               $
     l.712 $\qedsymbol$
     

     Anh gõ dư hoặc thiếu dấu { chỗ nào rồi. A thử lại bằng cách dùng $\textsquare$ xem. Hoặc a thử với một tài liệu đơn giản (do tài liệu của anh giờ quá phức tạp 0 biết lỗi ở đâu.)

     Updated by icy 6 months ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 90 to 100