This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #977

Tạo chữ viết bằng những điểm chấm chấm

Added by nguyenvanminh_hieu 10 months ago. Updated 10 months ago.

Status: New Start Date: 11-06-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Để tạo chữ viết bằng những điểm chấm chấm,không biết trong Tex có gói nào hỗ trợ không?Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn.

History

Updated by ruby 10 months ago

  nguyenvanminh_hieu wrote:

  Để tạo chữ viết bằng những điểm chấm chấm,không biết trong Tex có gói nào hỗ trợ không?Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn.

  chữ viết bằng những điểm chấm chấm là sao Hiếu? Cần làm gì vậy?

  Updated by nguyenvanminh_hieu 10 months ago

   Tạo ra những chữ như vậy để cho thằng nhóc nhà tui nó tập viết. Tô theo các dấu chấm sẽ thành chữ liền nét vậy mà.

   Updated by icy 10 months ago

    Ông tìm ở đây nè http://www.searchfreefonts.com/categories/dotted.htm?p=2 . Coi bộ xài word rồi in ra dễ hơn đó. Tiếng việt thì chắc không có rồi, nhưng tạm xài cho Abc được.