This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #979

Tìm đồng dư trong Tex

Added by phuongnam 10 months ago. Updated 10 months ago.

Status: Closed Start Date: 12-06-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2012_help
Resolution: WikiCreated
Votes: 0/0

Description

Moved to Modulo_with_FP

History

Updated by icy 10 months ago

 • Category set to định dạng: công thức toán
 • Status changed from New to Closed
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2012_help
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to WikiCreated

HI cảm ơn anh Toàn. Em đổi qua trang wiki rồi. A có thể tạo trang wiki tùy thích đó tiện ơi. Chỉ việc chọn tên nào chưa có là được thôi, ví dụ /archives/dragula.org/projects/tex/wiki/PhuongNam

Updated by phuongnam 10 months ago

  Nhưng anh không biết cách copy một tập tin từ wiki để biên dịch trong tex thế nào. Nó có mấy số thứ tự ở đầu mỗi dòng.

  Updated by icy 10 months ago

   phuongnam wrote:

   Nhưng anh không biết cách copy một tập tin từ wiki để biên dịch trong tex thế nào. Nó có mấy số thứ tự ở đầu mỗi dòng.

   Ah, a chép về rồi xóa hết mấy cái số đó thôi. Mục đích của việc thêm số là để đọc và trao đổi trên web cho dễ, chứ không phải để người dùng "chuyên nguyên cục về" rồi biên dịch.

   A có thể tìm trong các editor Vertical mode xóa rất nhanh. Hoặc dùng tính năng thay thế.