This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #982

TexLive 2012.iso đã có.

Added by nguyenvanminh_hieu 9 months ago. Updated 9 months ago.

Status: Closed Start Date: 09-07-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: hệ thống: texlive, tetex
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Vấn đề là tháo gỡ Texlive2011 trên Ubuntu như thế nào để cài lại Texlive2012. Sự bố trí các thư mục và tập tin của texlive.iso trên hệ thống Ubuntu tôi không rành lắm.Mong các bạn cho biết cần xóa những file và thư mục nào. hoặc có thể cài đè lên texlive2011 được không?

History

Updated by icy 9 months ago

 • Category set to hệ thống: texlive, tetex
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2012_help

cứ cài đè lên đi, không được tính sau chứ sao giờ. :D ^^ Tại đâu biết hiếu cài bản 2011 lên máy tính theo kiểu gì đâu mà chỉ trỏ đây eheh...

Updated by nguyenvanminh_hieu 9 months ago

  Tui mount Texlive 2011.iso rồi cài vào hệ điều điều hành Ubuntu.Ông cứ xúi tui cài đè là tui chết luôn nhen.

  Updated by icy 9 months ago

   From: Truong Van Chu

   To:

   Subject: Re: [TeX - Problem #982] (New) TexLive 2012.iso đã có.

   Date: Tue, 10 Jul 2012 08:37:00 +0800

   Tôi nghĩ: "Cài đè lên bản cũ là được". Nhưng cập nhật thì tốt hơn (rắc rối hơn). Khi cài đặt đè thì cần chú ý những thứ của cá nhân mình; chúng phải được cất lại

   Updated by icy 9 months ago

    nguyenvanminh_hieu wrote:

    Tui mount Texlive 2011.iso rồi cài vào hệ điều điều hành Ubuntu.Ông cứ xúi tui cài đè là tui chết luôn nhen.

    Ông làm như ông biết lắm . Ông đang xài đè đấy thôi hehe >:D

    Updated by nguyenvanminh_hieu 9 months ago

     Ông xài đè mà ông vẫn sống nhăn răng thôi thì tui tin ông vậy. Haha

     Updated by ruby 9 months ago

     • Status changed from New to Closed
     • % Done changed from 0 to 100

     Updated by nguyenvanminh_hieu 9 months ago

      Hiếu đã cài Texlive 2012 nhưng Texlive 2011 vẫn còn song song nên không thể gọi là cài đè được.Bạn cần chỉnh sửa file texlive.sh qua lệnh: sudo gedit /etc/profile.d/texlive.sh chỉnh số 2011 thành 2012 thì OK. Có thể xóa texlive 2011 hoặc để nguyên không sao vì đường dẫn trong texlive.sh đã thay đổi.