This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #983

Cài fonts thư pháp hùng lân vào TexLive

Added by nguyenvanminh_hieu 8 months ago. Updated 6 months ago.

Status: Closed Start Date: 17-07-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nguyenvanminh_hieu % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 1/1

Description

Đối với Windown tôi copy các thư mục tex,doc,fonts của hùng lân vào texlive/2012/texmf-dist rồi dùng lệnh texhash thì hệ thống cập nhật tốt . Nhưng đối với Ubuntu tôi cũng làm tương tự (dùng cp -r ) các thư mục tex,doc,fonts của hùng lân được chép vào đúng vị trí nhưng dùng lệnh sudo texhash thì nó không cập nhật được.các bạn có thể chỉ tui cập nhật bên Ubuntu không? Xin cảm ơn.

History

Updated by icy 8 months ago

 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to nguyenvanminh_hieu
 • Target version set to 2012_help

cái này là ông hỏi TeX, ubuntu, hay ông hỏi cái gì thế :D

Updated by ruby 8 months ago

  ông coi tài liệu ở đâu zay?

  Updated by nguyenvanminh_hieu 8 months ago

   Ông xem ở đây và giúp tui với nhen: http://www.tug.org/fonts/fontinstall.html

   Updated by ruby 8 months ago

    ruby wrote:

    ông coi tài liệu ở đâu zay?

    Trên diễn đàn có nhiều bài về cài phông thư pháp rồi. Hiếu chịu khó tìm lại với nhé. Tìm ở đây trước nè http://viettug.tuxfamily.org/

    Updated by icy 6 months ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 0 to 100