This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #986

Làm sao biên soạn LaTeX trên Tablet (Android 4)?

Added by hungchng 6 months ago. Updated 6 months ago.

Status: Closed Start Date: 17-09-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: tex-as-service
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Bạn nào biết chương trình nào cho phép biên soạn và biên dịch file LateX trên Tablet có hđh Android 4 xin chỉ giúp.

History

Updated by ruby 6 months ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2012_help

hungchng wrote:

Bạn nào biết chương trình nào cho phép biên soạn và biên dịch file LateX trên Tablet có hđh Android 4 xin chỉ giúp.

Bạn tìm các editor dạng web service. Ví dụ tìm với từ khóa latex online editor

Updated by [email protected] 6 months ago

  hungchng wrote:

  Bạn nào biết chương trình nào cho phép biên soạn và biên dịch file LateX trên Tablet có hđh Android 4 xin chỉ giúp.

  Search trên Google Play thấy giới thiệu em này nè!
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androtex&hl=en

  Mà Android 4 thuộc họ Linux nên chắc là phải chạy được TexLive chứ! Thử TexLive xem sao

  Updated by hungchng 6 months ago

   Latex for Android thử rồi không biên dịch đươc. Tuy nhiên tìm được VerbTeX LaTeX Editor chạy được rồi.
   Đây là các hình chương trình tôi dùng thành công.
   http://diendantoanhoc.net/forum/index.php?/topic/80410-tim-d%C6%B0%E1%BB%A3c-cach-ch%E1%BA%A1y-latex-tren-tablet-android-4/#entry355207

   Updated by icy 6 months ago

   • Category set to tex-as-service

   Verbosue cũng là một dạng online, server không chạy trên tablet mà là ở nơi khác. http://www.verbosus.com/

   Updated by icy 6 months ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100