This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #989

lỗi liên quan đến tùy chọn tcvn đối với gói vntex.

Added by nqt 6 months ago. Updated 6 months ago.

Status: Assigned Start Date: 08-10-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

90%

Category: trình soạn thảo
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Trước đây, mình gõ tiếng Việt trong file .tex với bảng mã TCVN, kèm tùy chọn \usepackage[tcvn]{vietnam} thì việc biên dịch bình thường. :P
Hôm rồi, mình thử biên dịch lại với tùy chọn [tcvn], hệ thống báo lỗi. Bạn nào gặp trường hợp này chưa? Và việc xử lí lỗi này như thế nào?

viduloivntex_tcvn.tex - file nguồn. (109 Bytes) nqt, 09-10-2012 18:54

viduloivntex_tcvn.log - file log (4.4 kB) nqt, 09-10-2012 18:54

viduloivntex_tcvn.dvi - file dvi (300 Bytes) nqt, 09-10-2012 18:54

History

Updated by icy 6 months ago

 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy

Lỗi gì vậy Thi ơi?

Updated by nqt 6 months ago

mình biên soạn file viduloivntex_tcvn.tex cùng bảng mã TCNV với nội dung sau

\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\begin{document}
vµ t«i còng yªu em %(và tôi cũng yêu em)
\end{document}

biên dịch phát sinh lỗi. Mình gởi kèm file nhé. :D

Updated by icy 6 months ago

 • Assigned to changed from icy to nqt
 • Target version set to 2012_help
 • % Done changed from 0 to 90

Tài liệu mà Thi gõ dùng bảng mã UTF-8 à. Nếu đổi lại utf8 trong mã nguồn thì sẽ tốt đấy.

Muốn gõ tài liệu với tcvn thì khi lưu đừng chọn bảng mã của tập tin là utf8 (nhiều Editor mặc định chọn cái này.) Nếu dùng Linux thì dùng lệnh file tập_tin.tex để xem chi tiết. Ví dụ tập tin ws.php là đúng bảng mã mà Thi cần để dùng tcvn. Trong Windows thì mình không nhớ, nhưng có thể theo dõi trong phần status của Editor.

$ file *.php # in Linux
upgrade.php:    PHP script, UTF-8 Unicode text
ws.php:       PHP script, ASCII text

Updated by icy 6 months ago

 • Category changed from định dạng: font Việt, Nga,... to trình soạn thảo

Updated by nqt 6 months ago

  Cảm ơn icy. Đọc cái này, mình cảm thấy khó hiểu đấy. Thật sự, mình chưa hề sử dụng bảng mã TCVN trong việc biên soạn file .tex mà chỉ dùng bảng mã utf8 với việc nạp gói vntex, nhưng trước đây mình nhớ rằng: lấy file .tex được viết với bảng mã TCVN, mở ra, mặc dầu editor không thấy được (hồi đó hình như năm 2008, mình dùng winshell), nhưng vẫn biên dịch ra kết quả bình thường. :D

  Updated by icy 6 months ago

   Dùng một tập tin sẵn có, khác với tạo một tập tin mới Thi à.