This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Support #996

Giúp đỡ cách đánh tiếng việt trong môi trường listings

Added by black92 3 months ago.

Status: New Start Date: 23-12-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -- chủ đề khác: gói bất kỳ
Target version: -
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Mình hay sử dụng \usepackage{listings} để chèn các đoạn mã nguồn từ các IDE, điểm mạnh là chỉ cần copy->paste, nhưng mình lại không biết cách gõ tiếng việt trong môi trường này. Mong được mọi người giúp đỡ