This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bản tin đầu tháng 10/2009

tóm tắt tình hình tháng 9
Added by over 3 years ago

Thông tin quan trọng về dự án TeX (ViệtTUG) trong tháng 9/2009:

  • thay đổi giao diện #473
  • khóa trang wiki đối với khách viếng thăm #474 (để xem trang wiki cần đăng nhập)
  • bình chọn công bố kỷ yếu Offline 2: #471
  • vấn đề chưa giải quyết: #472 (WinEdt), #467 (VietTUG logo)

Tình hình truy cập trang web:

  • 4.333 khách (tính theo ip)
  • 10.185 session truy cập
  • 33.982 trang được xem
  • 138.551 lượt xem (84.1% là người dùng Windows; 57.6% dùng Internet Explorer)
  • 2.23 GB băng thông

(số liệu trên chưa gồm truy cập của robots, worms,..)

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ ViệtTUG.


Comments