This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chính sách hoạt động của Freebox

Mục đích

 1. Phục vụ lợi ích cộng đồng
 2. Phổ biến việc sử dụng và phát triển sản phẩm mã nguồn mở

Quy định đối với thành viên

 1. Tham gia Freebox với tinh thần cởi mở, chia sẻ
 2. Lịch sự, tôn trọng các thành viên khác
 3. Làm việc có nguyên tắc
 4. Đặt câu hỏi thông minh
 5. Đóng góp xây dựng wiki của các dự án
 6. Tự bảo vệ để bảo vệ người khác
 7. Tuân theo các quy định của dự án và đội quản lý dự án

Quy định về nội dung thảo luận

 1. Không vi phạm pháp luật ViệtNam và Quốc tế
 2. Không bàn về crack, bẻ khóa phần mềm, tấn công các dịch vụ mạng với mục đích xấu

Quy định đối với dự án

 1. Dự án có ích cho cộng đồng
 2. Có định hướng phát triển rõ ràng