This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

EXPORT

Apply Clear

Toggle_check # Category Subject Author Assigned to Created Updated Status Resolution
602 tràn lề khi dùng \texttt tuonglientex 10-02-2010 06:23 22-02-2010 20:48 Rejected Duplicated
962 Vẽ bảng biến thiên trong LaTeX anhtuanvcu 21-02-2012 04:18 21-02-2012 04:24 New
963 Tin vui cho người lập bảng biến thiên phuongnam 24-02-2012 01:07 27-02-2012 02:32 New
958 Texmaker phiên bản mới phuongnam icy 29-12-2011 09:49 29-04-2012 18:14 Closed
802 Tiếng Việt trong Winedt 6.0 phuongnam icy 22-11-2010 18:23 29-04-2012 18:17 Closed
849 Hỏi về Texmaker 3.0 thanhansp icy 14-04-2011 18:24 29-04-2012 18:31 Closed
907 Cài font uvn vào texlive trong ubuntu nguyenvanminh_hieu icy 20-07-2011 07:28 29-04-2012 18:44 Rejected
964 Hỏi về cách tạo hộp chữ! thanhansp icy 28-02-2012 04:19 29-04-2012 18:49 Rejected
968 Hỏi về sơ đồ với gói XY-pic atuana 02-04-2012 05:50 13-05-2012 05:11 New
977 Tạo chữ viết bằng những điểm chấm chấm nguyenvanminh_hieu 11-06-2012 04:47 11-06-2012 07:22 New
990 Sơ đồ chia Horner và gói polynom phuongnam 26-10-2012 18:39 27-10-2012 02:07 New
991 Một phiên bản khác của tam giác Pascal phuongnam 04-11-2012 08:33 04-11-2012 08:33 New
998 Phép toán cộng và nhân phuongnam 28-12-2012 23:33 28-12-2012 23:33 New
997 thắc mắc mem mới indilala anhhk 26-12-2012 00:05 03-01-2013 23:43 Assigned
999 Tặng các bạn món quà nhân dịp Tết nguyenvanminh_hieu 04-02-2013 05:24 06-02-2013 05:15 New
1001 Sửa style cho tài liệu tham khảo nntan73 09-03-2013 19:48 09-03-2013 20:16 New
1000 Tạo tiêu đề mẫu cho hàng loạt bài báo nntan73 05-03-2013 23:39 10-03-2013 05:24 New
904 -- chia sẻ mã nguồn Góp ý cho diễn đàn galoi14 icy 30-06-2011 08:43 29-04-2012 18:37 Closed
827 -- chia sẻ mã nguồn Đưa file.tex lên cộng đồng nguyenvanminh_hieu icy 16-01-2011 04:17 29-04-2012 18:48 Closed
154 -- chủ đề khác review: Writing Scientific Documents Using LaTeX haiu 06-11-2008 09:20 30-11-2008 05:40 Closed Fixed
326 -- chủ đề khác Dùng lệnh trong môi trường Verbertim? 13-02-2009 01:12 18-02-2009 19:49 Closed Fixed
277 -- chủ đề khác Biểu diễn phiêm âm tiếng Anh 24-12-2008 04:00 24-03-2009 03:28 Rejected Rejected
406 -- chủ đề khác Hình như WinShell và O3 có vấn đề với tiếng Việt! nqt 22-04-2009 22:48 13-05-2009 19:31 Rejected Rejected
432 -- chủ đề khác LaTeX Error: Unknown option `utf8' for package `amssymb'. pkl 17-05-2009 20:24 12-07-2009 03:36 Closed Fixed
421 -- chủ đề khác draftmark: review, tài liệu wiki hoặc ví dụ lyhai08 05-05-2009 23:42 14-07-2009 09:06 Closed Fixed
452 -- chủ đề khác Hàm xử lý trên date xuxu_tit 15-07-2009 19:29 01-09-2009 09:42 Closed Fixed
429 -- chủ đề khác đóng góp cho FAQ 13-05-2009 04:51 11-11-2009 11:07 Rejected Rejected
590 -- chủ đề khác Kiểm chứng một kết quả về hàm lồi tanphu 22-01-2010 00:58 02-02-2010 10:04 Closed Rejected
579 -- chủ đề khác category dịch là gì? 17-01-2010 03:45 03-03-2010 06:43 Closed Fixed
626 -- chủ đề khác Sự khó khăn khi update mới cho các gói trong TeX! nqt 07-03-2010 18:42 07-03-2010 22:02 Rejected Rejected
695 -- chủ đề khác Mail Merge - điền mẫu đơn với Latex anhhk 21-05-2010 20:53 29-05-2010 11:42 Rejected Rejected
718 -- chủ đề khác Giới thiệu các mẫu sách đẹp được tạo bởi Tex galoi14 anhhk 07-08-2010 12:36 12-08-2010 20:36 Rejected Rejected
447 -- chủ đề khác Về Scientific Workplace 25-06-2009 05:14 18-08-2010 18:17 Closed Fixed
749 -- chủ đề khác Mathtype for Linux nguyenvanminh_hieu tanphu 19-09-2010 05:05 20-09-2010 20:06 Rejected Rejected
772 -- chủ đề khác Powerdot phiên bản mới? phuongnam 13-10-2010 10:37 13-10-2010 21:15 Rejected Rejected
795 -- chủ đề khác lỗi khi gõ chữ ''của'' trong TexMarkerX nqt anhhk 14-11-2010 10:25 22-11-2010 21:32 Closed Fixed
813 -- chủ đề khác Quản lí ngân hàng đề thi anhtuanvcu anhhk 03-12-2010 22:50 06-12-2010 22:08 Closed Fixed
832 -- chủ đề khác Texlive 2010 nguyenvanminh_hieu icy 28-01-2011 07:54 30-01-2011 04:08 Closed Fixed
833 -- chủ đề khác không tìm thấy hhcount.sty trong hệ thống texlive? nqt icy 31-01-2011 10:34 03-02-2011 21:39 Closed Fixed
829 -- chủ đề khác Hoi về làm kỷ yếu hội nghị doanvinh tanphu 19-01-2011 07:46 10-04-2011 20:57 Closed Fixed
792 -- chủ đề khác Bản quyền của tài liệu doanvinh icy 11-11-2010 19:05 10-04-2011 20:58 Closed Fixed
893 -- chủ đề khác crop một file pdf như thế nào? nqt icy 31-05-2011 10:26 23-06-2011 10:17 Closed Fixed
915 -- chủ đề khác Hình vẽ sau được tạo ra từ phần mềm nào nntan73 nqt 26-08-2011 09:00 04-09-2011 20:55 Closed Rejected
967 -- chủ đề khác convert latex xuxu_tit icy 28-03-2012 10:09 29-04-2012 18:12 Closed
971 -- chủ đề khác Cài đặt latex trên máy tính bảng android hoặc window phone 7 xuxu_tit icy 28-04-2012 16:28 11-06-2012 07:27 Closed Fixed
980 -- chủ đề khác Thành lập tạp chí online về TeX. gialuan icy 14-06-2012 20:29 03-07-2012 01:44 Assigned
995 -- chủ đề khác Chúc mừng Giáng sinh 2012 phuongnam icy 18-12-2012 06:40 18-12-2012 16:22 Assigned
459 -- chủ đề khác: gói bất kỳ Tạo liên kết từ bảng mục lục đến các phần chi tiết tuonglientex 18-08-2009 02:02 19-08-2009 23:43 Closed Fixed
508 -- chủ đề khác: gói bất kỳ \renewenvironment 28-10-2009 21:04 31-10-2009 06:35 Closed Fixed
543 -- chủ đề khác: gói bất kỳ Gói enumerate phuongnam 22-12-2009 22:32 26-12-2009 05:12 Closed Fixed
584 -- chủ đề khác: gói bất kỳ Làm sao để gõ và biên dịch thành công lệnh này hỉ? nqt tanphu 19-01-2010 03:23 21-03-2010 07:24 Closed Fixed
800 -- chủ đề khác: gói bất kỳ xelatex file.tex từ kết quả của Sweave(file.snw) (của phần mềm R) nqt icy 21-11-2010 19:20 10-04-2011 21:00 Rejected Rejected
834 -- chủ đề khác: gói bất kỳ Báo lỗi khi sử dụng gói Pstrick thanhansp icy 07-02-2011 21:39 10-04-2011 21:03 Closed Fixed
844 -- chủ đề khác: gói bất kỳ gói turnthepage.sty và lớp examdesign.cls? nqt nqt 31-03-2011 09:16 29-04-2012 18:14 Closed
417 -- chủ đề khác: gói bất kỳ viết wiki về cài đặt gói LaTeX anhhk 03-05-2009 21:36 29-04-2012 18:44 Rejected
996 -- chủ đề khác: gói bất kỳ Giúp đỡ cách đánh tiếng việt trong môi trường listings black92 23-12-2012 07:07 23-12-2012 07:07 New
230 bảng: bảng biến thiên Hướng dẫn cài gói tablor! 28-11-2008 06:34 30-11-2008 05:42 Rejected
420 bảng: bảng biến thiên Tổng hợp các cách trình bày bảng biến thiên tanphu 05-05-2009 22:24 16-08-2009 11:08 Closed Fixed
233 bảng: bảng biến thiên Tabvar mới update phuongnam tanphu 30-11-2008 22:10 16-08-2009 11:09 Closed Fixed
395 bảng: bảng biến thiên tạo bảng biến thiên với pst-loibom 19-04-2009 09:21 01-01-2010 22:35 Rejected Rejected
743 bảng: bảng biến thiên Một tình huống khác từ Tablor phuongnam tanphu 13-09-2010 04:11 13-09-2010 10:15 Rejected Rejected
742 bảng: bảng biến thiên Một tình huống khác từ Tablor phuongnam tanphu 13-09-2010 04:10 29-04-2012 18:42 Rejected
797 bảng: bảng biến thiên Bảng biến thiên dùng Tabvar phuongnam icy 18-11-2010 06:55 29-04-2012 18:50 Closed
738 bảng: bảng biến thiên Gói tablor vẽ bảng biến thiên của hàm số có khoảng không xác định nguyenvanminh_hieu anhhk 07-09-2010 05:54 29-04-2012 18:50 Closed
332 bảng: bảng biến thiên Vẽ bảng biến thiên bằng MetaPost tanphu tanphu 27-02-2009 22:37 04-10-2012 00:00 Closed Fixed
155 bảng: bảng nói chung Chuẩn bị chuyên đề: trình bày bảng phuoclh 06-11-2008 09:35 02-03-2009 07:22 Closed WikiCreated
349 bảng: bảng nói chung tabularcalc: dịch tài liệu, viết hướng dẫn và wiki 21-03-2009 10:11 22-04-2009 08:15 Closed Fixed
466 bảng: bảng nói chung Bảng nhiều dòng trong một cột tuonglientex phuoclh 28-08-2009 07:35 18-01-2010 08:37 Closed Fixed
699 bảng: bảng nói chung Dãn dòng trong bảng. xuxu_tit anhhk 14-06-2010 02:44 14-06-2010 03:27 Closed Fixed
732 bảng: bảng nói chung Vẽ bảng này bằng cách nào? xuanquy tanphu 30-08-2010 23:23 31-08-2010 03:05 Closed Fixed
818 bảng: bảng nói chung Gói longtable phuongnam 13-12-2010 20:20 10-01-2011 21:37 Closed Fixed
783 bảng: bảng nói chung Hỏi cách đánh phép chia đa thức hablack18 nqt 29-10-2010 10:36 10-04-2011 21:06 Closed Fixed
728 bảng: bảng nói chung Không vẽ được một bảng khó! galoi14 anhhk 24-08-2010 01:48 29-04-2012 18:29 Closed
840 bảng: bảng nói chung Tạo bảng soạn giáo án bằng latex galoi14 phuoclh 23-02-2011 23:26 29-04-2012 18:38 Closed
630 bảng: index, bibtex Bibtex không hiện hết nội dung trong lệnh tuonglientex anhhk 18-03-2010 05:22 18-04-2010 00:05 Closed Fixed
688 bảng: index, bibtex tên tác giả (author) khi dùng biblatex.sty! nqt anhhk 04-05-2010 05:11 06-05-2010 05:58 Closed Fixed
689 bảng: index, bibtex gói biblatex.sty đụng với gói ulem.sty hì! nqt anhhk 06-05-2010 09:30 18-08-2010 18:15 Rejected Rejected
379 bảng: mục lục, toc, lot Tuỳ chỉnh mục lục tanphu tanphu 04-04-2009 02:22 08-04-2009 21:57 Closed Fixed
412 bảng: mục lục, toc, lot Chữ đậm ở tiêu đề chương phần và mục lục 01-05-2009 04:06 03-05-2009 21:41 Closed Fixed
619 bảng: mục lục, toc, lot Vấn đề với mục lục tuonglientex anhhk 01-03-2010 00:29 01-03-2010 09:41 Closed Fixed
577 bảng: mục lục, toc, lot Lập thời khoá biểu giảng dạy nè! nqt 12-01-2010 19:34 18-03-2010 04:20 Closed Fixed
635 bảng: mục lục, toc, lot thêm phụ lục trong mục lục ? tuonglientex tanphu 24-03-2010 04:30 25-03-2010 01:06 Closed Fixed
687 bảng: mục lục, toc, lot Hi! gói lệnh chbibref.sty đặt tiêu đề (title) cho tài liệu tham khảo! nqt anhhk 03-05-2010 01:49 03-05-2010 03:38 Closed Fixed
686 bảng: mục lục, toc, lot Vấn đề đánh số mục lục anhhk 01-05-2010 04:55 03-05-2010 03:55 Closed Fixed
713 bảng: mục lục, toc, lot Đổi màu chữ cho tiêu đề section xuxu_tit anhhk 30-07-2010 00:05 12-08-2010 20:41 Closed Fixed
838 bảng: mục lục, toc, lot Đổi chữ chương thành chủ đề phuongnam icy 21-02-2011 02:01 21-02-2011 06:42 Closed Fixed
961 bảng: mục lục, toc, lot Chỉnh sữa mục lục trong TeX. thanhansp nqt 12-02-2012 00:20 29-04-2012 18:15 Closed
902 bảng: mục lục, toc, lot Tạo mục lục nguyenvanminh_hieu icy 27-06-2011 05:18 13-07-2012 07:30 Assigned Fixed
992 bảng: mục lục, toc, lot Điều chỉnh mục lục! thanhansp tanphu 14-11-2012 06:52 24-11-2012 19:45 Closed Fixed
993 bảng: mục lục, toc, lot Nhờ cả nhà giúp đỡ hablack18 tanphu 14-12-2012 01:53 18-12-2012 16:23 Closed Fixed
760 biểu đồ đại số Em muốn vẽ cái sơ đồ này thì làm thế nào ạ? xuanquy anhhk 01-10-2010 03:45 03-10-2010 04:58 Closed Fixed
826 biểu đồ đại số Sơ đồ nhân hai ma trận galoi14 icy 15-01-2011 09:29 29-04-2012 18:30 Closed
925 ConTeXt: vỡ lòng ConTeXt: bài học hàng tháng icy icy 19-10-2011 10:21 29-04-2012 18:16 Closed
161 hệ thống: miktex Cách cài gói fancyhdr 07-11-2008 01:56 16-11-2008 09:23 Closed
189 hệ thống: miktex Gửi đĩa CD 13-11-2008 10:16 27-11-2008 03:29 Closed Fixed
123 hệ thống: miktex Khắc phục lỗi Tiếng Việt khi dùng \MiKTeX version 2.7.3224. nqt 02-11-2008 20:08 30-11-2008 20:41 Closed Fixed
454 hệ thống: miktex Lỗi khi sử dụng miktex package manager lyhai08 01-08-2009 23:30 03-08-2009 00:02 Closed Fixed
449 hệ thống: miktex vnmik và TeX capacity 07-07-2009 09:41 15-08-2009 11:19 Closed Fixed
484 hệ thống: miktex Khong cai duoc Miktex 2.7 doanvinh 19-09-2009 19:56 01-10-2009 09:10 Closed Fixed
503 hệ thống: miktex MiKTeX Problem Report Message: Permission denied 16-10-2009 03:58 01-01-2010 22:36 Closed Fixed
606 hệ thống: miktex gói pstricks-add.sty bị lỗi gì hỉ? nqt nqt 24-02-2010 05:09 24-02-2010 06:10 Closed Fixed
660 hệ thống: miktex Lỗi cài đặt Miktex 2.5 với Win 7 tanphu 03-04-2010 03:59 13-04-2010 20:54 Closed Fixed
659 hệ thống: miktex vnmik không tương thích với miktex 2.8 xuxu_tit tanphu 02-04-2010 20:51 13-08-2010 06:37 Rejected Rejected
724 hệ thống: miktex Gói pstricks.sty không biên dịch được với \XeLaTeX! nqt nqt 18-08-2010 01:10 18-08-2010 01:34 Rejected Rejected
179 hệ thống: texlive, tetex Cài đặt TeXLive2008 trên Ubuntu 11-11-2008 05:17 14-11-2008 18:31 Closed
95 hệ thống: texlive, tetex Cách download và chép live2008.iso của mình! nqt phuoclh 26-10-2008 21:26 20-11-2008 03:26 Closed WikiCreated
203 hệ thống: texlive, tetex Cài TeXlive 2008 cho Ubuntu từ file ảnh .iso nqt 18-11-2008 19:20 20-11-2008 03:59 Closed WikiCreated
178 hệ thống: texlive, tetex Chỉnh và giới thiệu đĩa TeXonCD phuoclh 11-11-2008 03:30 20-11-2008 19:22 Rejected
214 hệ thống: texlive, tetex Làm thế nào có thể chèn ảnh 21-11-2008 07:39 28-11-2008 00:16 Rejected
231 hệ thống: texlive, tetex Hướng dẫn cài tex tren ubuntu 8.10 28-11-2008 06:37 28-11-2008 07:48 Closed Fixed
356 hệ thống: texlive, tetex ctan: cập nhật URL trong kịch bản 24-03-2009 04:04 18-04-2009 03:04 Closed Fixed
413 hệ thống: texlive, tetex Cấu hình Texmaker trên Ubuntu tanphu 01-05-2009 20:24 07-05-2009 21:32 Closed Fixed
831 hệ thống: texlive, tetex Cài Texlive trên Win xp nguyenvanminh_hieu anhhk 27-01-2011 05:40 27-01-2011 07:17 Closed Fixed
825 hệ thống: texlive, tetex Cài lại texlive nguyenvanminh_hieu tanphu 13-01-2011 02:46 15-02-2011 22:58 Closed Fixed
914 hệ thống: texlive, tetex Sử dụng TeXlive (windows) có khác gì với MiKTeX nqt nqt 07-08-2011 04:06 04-09-2011 20:56 Closed Fixed
918 hệ thống: texlive, tetex Cài đặt Texlive trong Archlinux nguyenvanminh_hieu nguyenvanminh_hieu 27-09-2011 08:31 27-09-2011 08:50 Closed Fixed
921 hệ thống: texlive, tetex lỗi do file pdf.tex cũ quá 5 năm dungth0406 icy 13-10-2011 20:26 10-11-2011 05:28 Closed Fixed
952 hệ thống: texlive, tetex TexLive 2011 vanchutr vanchutr 17-12-2011 20:56 29-04-2012 18:13 Assigned
848 hệ thống: texlive, tetex Phần mềm Kile nguyenvanminh_hieu icy 13-04-2011 23:18 29-04-2012 18:26 Closed
982 hệ thống: texlive, tetex TexLive 2012.iso đã có. nguyenvanminh_hieu icy 09-07-2012 04:08 14-07-2012 04:19 Closed
188 hệ thống: trình xem .pdf SumatraPDF không xem được hình 13-11-2008 02:55 13-11-2008 21:59 Closed
698 hệ thống: trình xem .pdf Đặt mật khẩu cho pdf file biên dịch từ Tex xuxu_tit anhhk 13-06-2010 21:24 12-08-2010 20:33 Closed Fixed
254 hệ thống: trình xem .pdf Phần mềm PDFill thú vị thật! nqt nqt 11-12-2008 04:31 18-08-2010 18:16 Rejected Rejected
746 hình vẽ: eukleides Cách cài đặt eukleides trên Linux? nguyenvanminh_hieu anhhk 15-09-2010 06:22 18-09-2010 11:43 Closed Fixed
398 hình vẽ: MetaPOST Hướng dẫn vẽ hình bằng MetaPost Tiếng Việt tanphu tanphu 19-04-2009 12:25 13-09-2009 01:07 Closed Fixed
540 hình vẽ: MetaPOST tạo ảnh gif bằng metapost tanphu 15-12-2009 04:43 16-12-2009 01:15 Closed Fixed
719 hình vẽ: MetaPOST Cửa sổ mf.exe dùng chạy file .mf (bởi MiKTeX) biết mất sau khi nhập lệnh. rivaldinho tanphu 07-08-2010 12:53 12-08-2010 20:37 Closed Fixed
725 hình vẽ: MetaPOST Lệnh lấy số dư, thương trong Metapost xuxu_tit tanphu 19-08-2010 09:09 03-09-2010 20:40 Closed Fixed
117 hình vẽ: nói chung Vẽ sơ đồ khối với Tikz 30-10-2008 07:00 13-11-2008 08:51 Closed
357 hình vẽ: nói chung Vẽ hình cho tex 24-03-2009 06:17 02-04-2009 10:37 Closed Fixed
407 hình vẽ: nói chung Vấn đề vẽ hình các phân phối trong Xác Suất Thống Kê nqt 24-04-2009 20:58 03-05-2009 21:37 Closed Fixed
457 hình vẽ: nói chung ảnh chạy lung tung tuonglientex 14-08-2009 23:53 15-08-2009 11:18 Closed Fixed
458 hình vẽ: nói chung xung khắc giữa các gói? tuonglientex 16-08-2009 04:51 16-08-2009 10:05 Closed Fixed
542 hình vẽ: nói chung Xử lí hình ảnh phuongnam tanphu 18-12-2009 22:06 19-12-2009 09:54 Closed Fixed
536 hình vẽ: nói chung Đặt lại tên nntan73 02-12-2009 15:21 19-12-2009 23:44 Closed Fixed
604 hình vẽ: nói chung Vẽ đồ thị hàm số f(x,y) bằng cách sử dụng gói Tikz nntan73 tanphu 22-02-2010 03:26 22-02-2010 21:37 Closed Fixed
613 hình vẽ: nói chung Đây có phải là một pdf động tạo bởi tex/Latex không? vanchutr tanphu 25-02-2010 20:34 08-03-2010 20:18 Closed Fixed
426 hình vẽ: nói chung Chèn hình cho TeX? nqt 11-05-2009 19:14 09-03-2010 07:41 Closed Fixed
627 hình vẽ: nói chung giúp em làm CV tuonglientex anhhk 08-03-2010 19:55 14-03-2010 21:25 Closed Fixed
667 hình vẽ: nói chung Vấn đề sắp xếp hình ảnh trong văn bản anhhk 15-04-2010 09:40 06-05-2010 06:03 Closed Fixed
692 hình vẽ: nói chung Phần mềm convert *.bmp thành *.jpg (.png; .pdf) miễn phí! nqt anhhk 13-05-2010 06:23 14-05-2010 03:37 Closed Fixed
711 hình vẽ: nói chung tạo khung (frame) cho hình ảnh như thế nào? nqt tuonglientex 10-07-2010 00:00 12-08-2010 20:43 Closed Fixed
576 hình vẽ: nói chung Việc vẽ "biểu đồ" minh hoạ cho toán thống kê (statistic)! nqt nqt 11-01-2010 02:03 12-08-2010 20:44 Closed Fixed
842 hình vẽ: nói chung Vẽ hinh bằng pstricks nguyenvanminh_hieu icy 21-03-2011 06:22 21-03-2011 07:27 Closed Fixed
841 hình vẽ: nói chung Viết chữ ngược (giống hình ảnh trong gương) nqt icy 14-03-2011 22:57 10-04-2011 21:02 Closed Rejected
819 hình vẽ: nói chung Chèn hình ảnh vào tài liệu TeX hablack18 tanphu 23-12-2010 08:29 10-04-2011 21:09 Closed Fixed
850 hình vẽ: nói chung đặt văn bản hình vuông? nqt [email protected] 18-04-2011 21:21 22-04-2011 12:54 Closed Fixed
916 hình vẽ: nói chung Hỏi về chèn hình phuongnam nqt 10-09-2011 11:15 11-09-2011 19:38 Closed Fixed
835 hình vẽ: nói chung Làm sao tạo ghi chú,minh họa cho ma trận? galoi14 icy 10-02-2011 23:41 29-04-2012 18:16 Rejected
951 hình vẽ: nói chung cần mọi người giúp đỡ về phần mềm Wintpic Hoang [G] tanphu 16-12-2011 07:01 29-04-2012 18:24 Closed
910 hình vẽ: nói chung Hỏi về gói Pifont quangthangphan icy 30-07-2011 09:56 29-04-2012 18:36 Closed
753 hình vẽ: nói chung gióng phía trên/giữa theo chiều dọc của 2 hình nqt anhhk 22-09-2010 09:17 29-04-2012 18:37 Rejected
988 hình vẽ: nói chung Định dạng văn bản phuongnam tanphu 08-10-2012 07:53 01-12-2012 00:54 Closed
843 hình vẽ: tikz Vẽ sơ đồ bằng tikzpicture galoi14 phuoclh 27-03-2011 09:21 29-04-2012 18:30 Rejected
978 hình vẽ: tikz Tam giác Pascal phuongnam icy 12-06-2012 07:59 13-06-2012 05:55 Closed Fixed
986 tex-as-service Làm sao biên soạn LaTeX trên Tablet (Android 4)? hungchng icy 17-09-2012 22:28 08-10-2012 19:35 Closed
546 texformat: plain [PlainTeX] Đặt leader chung quanh đoạn? pclouds 28-12-2009 15:17 05-01-2010 10:02 Closed Fixed
404 texformat: xetex XeTeX trong linux phucluoi 21-04-2009 05:41 05-01-2010 12:11 Closed Fixed
442 trang web: offline Offline Tex tai Ha Noi 27-05-2009 20:52 02-11-2009 21:14 Rejected Rejected
471 trang web: offline Bình chọn: công bố kỷ yếu Offline 2 10-09-2009 10:41 07-08-2010 12:02 Closed Fixed
594 trang web: offline tổ chức offine 3 tanphu 25-01-2010 23:00 12-08-2010 11:01 Closed Rejected
610 trang web: offline Dự kiến nội dung Offline 3 tanphu tanphu 25-02-2010 11:04 09-01-2011 11:09 Closed Fixed
913 trang web: offline offline2011: bài giới thiệu tổng quan icy icy 06-08-2011 06:14 07-08-2011 22:09 Closed Fixed
909 trang web: offline offline2011: liên hệ địa điểm, tổ chức và tài trợ icy icy 24-07-2011 19:43 07-08-2011 22:10 Closed Fixed
912 trang web: offline offline2011: chủ đề gợi ý icy icy 31-07-2011 08:58 23-09-2011 09:34 Closed Fixed
911 trang web: offline offline2011: liên hệ tình nguyện viên icy icy 31-07-2011 01:29 23-09-2011 09:34 Closed Fixed
908 trang web: offline VietTUG offline 2011 icy icy 24-07-2011 19:41 23-10-2011 19:18 Closed Fixed
180 trang web: sử dụng ViệtTUG Giải quyết vấn đề tràn quota tại TuX 11-11-2008 10:15 11-11-2008 20:27 Closed
125 trang web: sử dụng ViệtTUG CTAN reviewer 03-11-2008 03:41 30-11-2008 05:40 Rejected Rejected
96 trang web: sử dụng ViệtTUG chuyển đổi wiki vào trang web mới 26-10-2008 22:18 30-11-2008 05:42 Closed WikiCreated
253 trang web: sử dụng ViệtTUG Tạo nhóm email liên lạc cho lớp TeX 10-12-2008 13:09 14-12-2008 06:57 Closed Fixed
319 trang web: sử dụng ViệtTUG khôi phục download.viettug.org 04-02-2009 02:18 04-02-2009 02:53 Closed Fixed
405 trang web: sử dụng ViệtTUG Mất liên kết đến trang code và wiki 21-04-2009 07:17 07-05-2009 21:48 Closed Fixed
114 trang web: sử dụng ViệtTUG certificate cho sinh viên lớp TeX free 29-10-2008 03:24 31-08-2009 04:21 Closed Rejected
82 trang web: sử dụng ViệtTUG chuyển đổi dữ liệu từ trang ViệtTUG 24-10-2008 22:05 02-09-2009 11:14 Closed Fixed
473 trang web: sử dụng ViệtTUG ViệtTUG và giao diện mới 12-09-2009 16:41 29-09-2009 09:29 Closed Fixed
474 trang web: sử dụng ViệtTUG Khóa trang wiki từ tháng 10 13-09-2009 21:06 31-10-2009 20:11 Closed Fixed
84 trang web: sử dụng ViệtTUG Đóng cửa trang web cũ 24-10-2008 22:23 02-01-2010 05:32 Closed Fixed
467 trang web: sử dụng ViệtTUG Thiết kế logo của ViệtTUG 03-09-2009 10:19 12-08-2010 20:47 Rejected Rejected
972 trang web: sử dụng ViệtTUG chỉnh lại trang download.viettug.org ruby icy 28-04-2012 21:27 29-04-2012 18:18 Assigned
674 trang web: sử dụng ViệtTUG thiết kế lại trang chủ của viettug.org anhhk 20-04-2010 01:48 29-04-2012 18:27 Closed
102 trang web: đóng góp "tuyển" điều hành viên (moderator) 27-10-2008 17:57 31-08-2009 04:34 Closed Fixed
507 trình diễn Lỗi khi dịch powerdot 26-10-2009 22:36 28-10-2009 20:20 Closed Fixed
668 trình diễn Poster with Tex tanphu 15-04-2010 21:35 06-05-2010 06:01 Rejected Rejected
235 trình diễn: beamer Cach tao hieu ung trong beamer phuongnam 01-12-2008 06:37 15-12-2008 02:55 Rejected Rejected
300 trình diễn: beamer Đồng hồ khi trình diễn bằng gói beamer? phuongnam nqt 06-01-2009 00:04 09-01-2009 00:26 Closed
541 trình diễn: beamer một số lỗi khi làm beamer tuonglientex tanphu 18-12-2009 05:46 25-12-2009 22:57 Closed Fixed
547 trình diễn: beamer màu của block nntan73 tanphu 28-12-2009 15:36 29-12-2009 00:10 Closed Fixed
605 trình diễn: beamer Điều chỉnh các block trong trình chiếu beamer tanphu 24-02-2010 01:30 02-03-2010 21:54 Closed Fixed
700 trình diễn: beamer In ấn bài trình chiếu beamer tuonglientex nqt 15-06-2010 09:27 15-06-2010 19:08 Closed Fixed
224 trình diễn: beamer Kinh nghiệm “nhỏ” với gói beamer.sty nqt 27-11-2008 03:13 18-08-2010 18:16 Rejected Rejected
788 trình diễn: beamer font công thức toán trong Beamer doanvinh anhhk 04-11-2010 01:28 08-11-2010 03:25 Closed Fixed
790 trình diễn: beamer Canh lề đều 2 bên trong Beamer atuana nqt 08-11-2010 10:54 10-11-2010 22:16 Closed Fixed
905 trình diễn: beamer Tạo hiệu ứng cho trình chiếu beamer nguyenvanminh_hieu nqt 11-07-2011 07:11 12-07-2011 20:36 Closed Fixed
927 trình diễn: beamer Tạo hiệu ứng NH2_2011 H [G] nqt 20-10-2011 21:54 26-10-2011 10:34 Closed Fixed
929 trình diễn: beamer Đánh số theorem trên gói beamer NH2_2011 H [G] nqt 25-10-2011 00:32 26-10-2011 19:31 Closed Fixed
901 trình diễn: beamer Hỏi code mẫu theme đẹp galoi14 nqt 26-06-2011 05:02 10-11-2011 05:29 Closed Fixed
922 trình diễn: beamer Xin ví dụ về bài trình chiếu bằng beamer NH2_2011 H [G] nqt 14-10-2011 08:04 29-04-2012 18:48 Closed
786 trình diễn: powerdot Đồng hồ trong file Powerdot phuongnam anhhk 03-11-2010 03:27 10-04-2011 21:05 Rejected Rejected
124 trình soạn thảo WinShell 3.2.1 review 02-11-2008 23:05 08-11-2008 23:34 Closed
175 trình soạn thảo Tích hợp TeX vào NotePad++ 10-11-2008 01:47 13-11-2008 09:04 Closed
213 trình soạn thảo Texmaker 1.8 phuongnam 21-11-2008 07:11 21-11-2008 22:59 Closed
427 trình soạn thảo Bị lỗi khi dịch file tex 12-05-2009 04:45 19-05-2009 20:05 Closed Fixed
453 trình soạn thảo Inverse DVI Search Property Page in Texmaker xuxu_tit 21-07-2009 06:06 30-07-2009 18:15 Closed Fixed
424 trình soạn thảo TeXMakerX (not TeXMaker) haiu 07-05-2009 20:22 13-09-2009 11:55 Rejected Rejected
524 trình soạn thảo Phiên bản TeXnicCenter mới 2.0 alpha tanphu 11-11-2009 01:55 07-02-2010 09:19 Closed Fixed
716 trình soạn thảo "Forward/Inverse search" với TexMakerX nqt tanphu 02-08-2010 10:10 05-08-2010 03:46 Closed Fixed
706 trình soạn thảo Kile hỗ trợ soạn thảo kiểu VI ngocson anhhk 27-06-2010 15:37 13-08-2010 22:08 Closed Fixed
731 trình soạn thảo Lỗi gì không hiểu? galoi14 anhhk 29-08-2010 07:43 30-08-2010 00:42 Rejected Rejected
791 trình soạn thảo Biên dịch file trong texnicenter hablack18 icy 11-11-2010 07:27 10-04-2011 20:51 Closed Fixed
820 trình soạn thảo Texmaker 2.1 cái mới từ phiên dịch thanhansp tanphu 23-12-2010 21:12 10-04-2011 20:54 Closed Fixed
938 trình soạn thảo In tài liệu trình chiếu NH2_2011 H [G] nqt 12-11-2011 22:40 29-04-2012 18:23 Closed
733 trình soạn thảo Hỏi về Scientific WorkPlace 5.5 + MikTex 2.8 ohenri100 tanphu 02-09-2010 02:41 29-04-2012 18:28 Closed
989 trình soạn thảo lỗi liên quan đến tùy chọn tcvn đối với gói vntex. nqt nqt 08-10-2012 19:31 12-10-2012 17:18 Assigned
965 trình soạn thảo: Kile Cách ngắt dòng trong kile. thanhansp texer 22-03-2012 11:22 29-04-2012 18:12 Closed
846 trình soạn thảo: TeXMaker Texmaker3.0 nguyenvanminh_hieu icy 12-04-2011 02:33 13-04-2011 07:31 Closed Fixed
337 trình soạn thảo: WinEDT WinEdt và cấu hình để chạy makeindex, glossary 12-03-2009 12:06 02-05-2009 10:09 Closed Fixed
472 trình soạn thảo: WinEDT bị lỗi font trong WinEdt 11-09-2009 00:00 18-03-2010 04:21 Closed Fixed
634 trình soạn thảo: WinEDT Winedt 6.0 phuongnam phuongnam 24-03-2010 01:18 20-11-2010 20:00 Closed Fixed
985 trình soạn thảo: WinEDT WinEdt 6/7 lỗi không hiển thị ký tự "_"; QT lỗi chữ "ư" afrendly icy 25-08-2012 12:03 17-09-2012 22:38 Assigned
455 trình soạn thảo: winshell Lỗi hiển thị tiếng việt trong marco của winshell lyhai08 02-08-2009 12:49 01-01-2010 22:47 Closed Fixed
625 trình soạn thảo: winshell Winshell bị lỗi gì hỉ! nqt nqt 06-03-2010 02:08 20-03-2010 12:09 Closed Fixed
712 trình soạn thảo: winshell tiếng việt cho WinShell theo UTF-8. Hic! nqt anhhk 23-07-2010 08:18 12-08-2010 20:35 Rejected Rejected
477 định dạng: công thức toán Môi trường toán và tiếng Việt tuonglientex 15-09-2009 07:30 16-09-2009 10:41 Closed Fixed
593 định dạng: công thức toán Gõ hàm cho bởi nhiều công thức thế nào tanphu 24-01-2010 03:47 24-01-2010 10:28 Closed Fixed
629 định dạng: công thức toán Kí hiệu tam giác đồng dạng toanphuong tanphu 14-03-2010 20:54 15-03-2010 01:39 Closed Fixed
622 định dạng: công thức toán đổi màu cho toàn bộ công thức Toán? nqt anhhk 03-03-2010 01:42 05-04-2010 07:09 Closed Fixed
685 định dạng: công thức toán Kí hiệu ``vi phân của hàm số, vi phân của biến số''! nqt anhhk 01-05-2010 03:52 04-05-2010 21:12 Closed Fixed
710 định dạng: công thức toán Làm thế nào để cho công thức vào trong một cái khung (hình chữ nhật)? xuanquy tuonglientex 09-07-2010 10:15 12-08-2010 20:39 Closed Fixed
703 định dạng: công thức toán Thế cận tích phân xuxu_tit nqt 24-06-2010 10:57 12-08-2010 20:47 Closed Fixed
720 định dạng: công thức toán Giúp mình kí tự cung AB với mũi tên tròn ở trên đầu với! xuanquy anhhk 09-08-2010 22:04 16-08-2010 10:08 Closed
684 định dạng: công thức toán ký tự phần nghìn \perthousand! nqt anhhk 01-05-2010 03:38 18-08-2010 18:15 Rejected Rejected
704 định dạng: công thức toán gói esdiff.sty trợ giúp soạn thảo kí tự vi phân! nqt 24-06-2010 21:14 18-08-2010 18:15 Rejected Rejected
707 định dạng: công thức toán In số đếm xuxu_tit nqt 05-07-2010 10:04 18-08-2010 18:18 Closed Fixed
723 định dạng: công thức toán Thắc mắc nhỏ về latex galoi14 anhhk 13-08-2010 20:06 25-08-2010 23:18 Closed Fixed
830 định dạng: công thức toán Cách tạo dấu bằng, dấu tương đương galoi14 icy 26-01-2011 04:14 26-01-2011 19:57 Closed Fixed
837 định dạng: công thức toán Kí hiệu cung và cung lượng giác phuongnam icy 12-02-2011 22:35 10-04-2011 21:02 Closed Fixed
894 định dạng: công thức toán Hỏi về cài đặt các font trong MathTime Professional II galoi14 peter 14-06-2011 11:57 19-06-2011 09:28 Closed Fixed
975 định dạng: công thức toán Cung định hướng nguyenvanminh_hieu ruby 28-05-2012 06:19 11-06-2012 07:27 Closed Fixed
979 định dạng: công thức toán Tìm đồng dư trong Tex phuongnam icy 12-06-2012 23:15 14-06-2012 16:35 Closed WikiCreated
981 định dạng: công thức toán đánh ký hiệu không đồng nhất, đồng dư, trùng như thế nào vậy cả nhà ơi? hablack18 [email protected] 18-06-2012 07:52 21-06-2012 17:34 Assigned
976 định dạng: công thức toán Tạo dấu kết thúc Endmark phuongnam ruby 28-05-2012 19:16 08-10-2012 19:37 Closed
759 định dạng: danh sách Hỏi về cách đánh số cho môi trường ENUMERATE. xuanquy anhhk 30-09-2010 21:44 30-09-2010 22:59 Closed Fixed
305 định dạng: font Việt, Nga,... Gõ tiếng Nga trong Latex phuongnam 11-01-2009 21:10 01-05-2009 08:41 Closed Fixed
448 định dạng: font Việt, Nga,... Lỗi không hiển thị tiếng việt 26-06-2009 09:40 09-07-2009 19:48 Closed Fixed
499 định dạng: font Việt, Nga,... in ấn tuonglientex 12-10-2009 09:35 21-10-2009 00:19 Closed Fixed
504 định dạng: font Việt, Nga,... Tiếng Việt và listings.sty 23-10-2009 17:21 24-10-2009 21:56 Closed Fixed
509 định dạng: font Việt, Nga,... Không thể dùng được Font 13.5 29-10-2009 11:30 01-11-2009 01:09 Closed Fixed
525 định dạng: font Việt, Nga,... Về cách cài tiếng việt cho "Free Math Font" can_hang2007 15-11-2009 22:46 19-11-2009 09:25 Closed Fixed
597 định dạng: font Việt, Nga,... Tự xuống dòng nntan73 anhhk 27-01-2010 04:40 28-01-2010 05:22 Closed Fixed
328 định dạng: font Việt, Nga,... Lệnh \date{\today} phuongnam 13-02-2009 08:55 03-02-2010 00:28 Rejected Rejected
601 định dạng: font Việt, Nga,... tràn lề khi dùng \texttt tuonglientex anhhk 10-02-2010 06:22 20-02-2010 21:52 Closed Fixed
650 định dạng: font Việt, Nga,... Dùng font với vnTeX tuonglientex 28-03-2010 22:57 29-03-2010 04:10 Closed Fixed
664 định dạng: font Việt, Nga,... Khoảng trắng sau dấu ``phẩy'' thập phân nqt anhhk 14-04-2010 04:58 03-05-2010 04:02 Closed Fixed
717 định dạng: font Việt, Nga,... Dùng các font trong initials như thế nào nhỉ? nqt tanphu 05-08-2010 12:05 05-08-2010 23:16 Closed Fixed
701 định dạng: font Việt, Nga,... gói ionumbers.sty trợ giúp việc nqt 15-06-2010 11:53 18-08-2010 18:15 Rejected Rejected
736 định dạng: font Việt, Nga,... Việc cài gói UVN! galoi14 04-09-2010 12:41 13-09-2010 20:49 Rejected Rejected
762 định dạng: font Việt, Nga,... một kiểu định dạng sách hungchng phuongnam 02-10-2010 05:51 02-10-2010 06:08 Rejected Rejected
163 định dạng: font Việt, Nga,... Có phải là một kiểu font mới ? 07-11-2008 12:11 25-11-2010 22:04 Closed Fixed
822 định dạng: font Việt, Nga,... Gói vietnam.sty trong texlive bị lỗi nguyenvanminh_hieu 07-01-2011 06:25 09-01-2011 05:48 Closed Fixed
705 định dạng: font Việt, Nga,... không dùng được lệnh \textdong của gói textcomp.sty nqt 25-06-2010 21:17 19-03-2011 12:34 Closed Fixed
748 định dạng: font Việt, Nga,... làm thế nào để soạn thảo tiếng Việt trong Texniccenter? doanvinh icy 17-09-2010 07:04 10-04-2011 20:56 Closed Fixed
899 định dạng: font Việt, Nga,... Biên dịch với cpro.cls nguyenvanminh_hieu icy 23-06-2011 04:30 26-06-2011 08:10 Closed Rejected
758 định dạng: font Việt, Nga,... một kiểu định dạng sách phuongnam phuongnam 30-09-2010 09:48 29-04-2012 18:32 Closed
847 định dạng: font Việt, Nga,... cài pkfont.sty nguyenvanminh_hieu icy 12-04-2011 02:42 29-04-2012 18:33 Rejected
839 định dạng: font Việt, Nga,... Font thư pháp trong texlive nguyenvanminh_hieu icy 21-02-2011 05:53 29-04-2012 18:39 Closed
737 định dạng: font Việt, Nga,... Việc cài gói UVN! galoi14 texer 04-09-2010 12:42 29-04-2012 18:41 Rejected
983 định dạng: font Việt, Nga,... Cài fonts thư pháp hùng lân vào TexLive nguyenvanminh_hieu nguyenvanminh_hieu 17-07-2012 07:24 08-10-2012 19:36 Closed
160 định dạng: layout, header,... CTAN review: cập nhật gói geometry haiu 06-11-2008 20:02 21-11-2008 23:00 Rejected Rejected
431 định dạng: layout, header,... footnote ở Caption của figure, table 15-05-2009 06:35 19-05-2009 20:08 Closed Fixed
451 định dạng: layout, header,... Tăng chiều dài, chiều rộng 1 trang (\addtolength...) 12-07-2009 03:43 13-07-2009 03:01 Closed Fixed
394 định dạng: layout, header,... Xuống dòng trong section phần mục lục 17-04-2009 23:29 16-08-2009 11:10 Closed Fixed
446 định dạng: layout, header,... Xin giúp chia cột không đều nhau 16-06-2009 03:20 31-08-2009 04:03 Closed Fixed
583 định dạng: layout, header,... Tạo chú thích bên lề tuonglientex 18-01-2010 21:12 18-01-2010 22:49 Closed Fixed
669 định dạng: layout, header,... Chỉnh cỡ chữ cho những chỗ khó chỉnh? tuonglientex anhhk 18-04-2010 00:11 06-05-2010 06:00 Closed Fixed
694 định dạng: layout, header,... Chỉnh lại phong cách số thứ tự và ngắt đoạn tuonglientex anhhk 17-05-2010 07:09 18-05-2010 11:30 Closed Fixed
708 định dạng: layout, header,... Làm thế nào để tên chương bắt đầu là 6: Chương 6??? xuanquy tanphu 06-07-2010 08:49 06-07-2010 21:10 Closed Fixed
709 định dạng: layout, header,... Xin hỏi cách làm cho văn bản không bị "Thụt đầu dòng". xuanquy nqt 07-07-2010 01:19 20-07-2010 00:16 Closed Fixed
766 định dạng: layout, header,... In hai mặt giống một số sách galoi14 04-10-2010 09:19 07-10-2010 19:24 Closed Fixed
793 định dạng: layout, header,... Làm "sách đóng gáy" ducphu anhhk 13-11-2010 05:25 13-11-2010 20:22 Closed Fixed
821 định dạng: layout, header,... Tiết kiệm giấy hablack18 tanphu 25-12-2010 07:48 25-12-2010 10:03 Closed Fixed
836 định dạng: layout, header,... Làm thế nào để tạo một file vừa có khổ A4, vừa có khổ A5 hanhkhoacd icy 12-02-2011 08:09 10-04-2011 21:03 Closed Fixed
722 định dạng: layout, header,... Làm sao để tạo định dạng - 1 bên là đoạn code C- 1 bên là kết quả của C rivaldinho icy 11-08-2010 06:22 11-04-2011 19:27 Closed Fixed
891 định dạng: layout, header,... Hỏi vễ headers và footes thanhansp hungchng 23-05-2011 08:15 25-05-2011 17:10 Closed Fixed
906 định dạng: layout, header,... Tạo phụ lục phuongnam nqt 17-07-2011 03:18 06-08-2011 06:15 Closed Fixed
926 định dạng: layout, header,... Hỏi về mục lục và gói answer phuongnam icy 20-10-2011 04:43 30-10-2011 18:07 Closed Fixed
966 định dạng: layout, header,... Định dạng trang, paragraph xuxu_tit nqt 22-03-2012 21:26 29-04-2012 18:15 Closed
956 định dạng: layout, header,... Hỏi về việc làm chữ chìm trong văn bản tex thanhansp tanphu 20-12-2011 21:18 29-04-2012 18:18 Closed
892 định dạng: layout, header,... Hỏi về canh lề quangthangphan icy 30-05-2011 03:40 29-04-2012 18:35 Closed
422 định dạng: trắc nghiệm Tổng hợp các cách trình bày bài thi trắc nghiệm tanphu 06-05-2009 04:31 16-08-2009 11:08 Closed Fixed
330 định dạng: trắc nghiệm Dùng gói Examdesign để soạn đề trắc nghiệm tanphu 24-02-2009 19:29 16-08-2009 11:09 Closed Fixed
445 định dạng: trắc nghiệm Xin đề thi trắc nghiệm mẫu làm với Ex_Test 05-06-2009 03:16 13-09-2009 10:30 Closed Fixed
255 định dạng: định lý Việc đánh số bài tập khó * (1 sao) và rất khó ** (2 sao) được thực hiện như thế nào? nqt 11-12-2008 04:48 11-12-2008 14:32 Closed Fixed
450 định dạng: định lý Đóng khung định lý trong latex xuxu_tit 11-07-2009 08:27 12-07-2009 00:15 Rejected Rejected
734 định dạng: định lý Làm sao có khung định lý đẹp như vậy? galoi14 tanphu 02-09-2010 14:33 13-09-2010 20:49 Closed Fixed
761 định dạng: định lý Đánh số liên tiếp cho Định nghĩa, định lí, mệnh đề,... xuanquy anhhk 01-10-2010 07:22 01-10-2010 19:02 Closed Fixed
845 định dạng: định lý Đánh dấu * ở những bài tập khó phuongnam icy 09-04-2011 21:16 10-04-2011 20:42 Closed Fixed
928 định dạng: định lý gói ntheorem taodan icy 24-10-2011 15:17 27-10-2011 08:13 Closed Fixed
177 Tham gia phát triển VnMiK 10-11-2008 02:26 13-09-2009 10:32 Closed Fixed
376 cài đặt Cách cài đặt VnMiK icy 02-04-2009 10:40 29-04-2012 18:52 Closed
181 hệ thống kiểm tra Lỗi chính tả trong vntest_test 12-11-2008 01:06 12-11-2008 09:27 Closed
537 hệ thống kiểm tra Lỗi trong kịch bản test.bat 06-12-2009 21:45 07-12-2009 22:46 Closed Fixed
538 hệ thống kiểm tra kiểm tra vnmik 4.1.0 trên windows vista/7 tanphu 06-12-2009 22:31 11-12-2009 22:55 Closed Fixed
206 hệ thống kiểm tra xóa log file sau khi kiểm tra 19-11-2008 05:49 29-04-2012 18:53 Rejected
167 kịch bản giao tiếp ctan script bị lỗi 08-11-2008 07:58 08-11-2008 23:37 Closed
185 kịch bản giao tiếp Cài đặt không cần Logoff 12-11-2008 23:16 13-11-2008 02:12 Closed
182 kịch bản giao tiếp Không thêm đường dẫn miktex/bin 12-11-2008 08:24 15-11-2008 04:13 Closed
190 kịch bản giao tiếp Mất vnmik.install.package sau miếng vá 1 13-11-2008 12:42 17-11-2008 21:40 Closed
200 kịch bản giao tiếp VnMiK 4.0.0: Thiếu nhiều gói cơ bản 17-11-2008 22:36 17-11-2008 22:47 Closed
204 kịch bản giao tiếp Lỗi về quyền thi hành tập tin 19-11-2008 02:20 19-11-2008 16:22 Closed Fixed
205 kịch bản giao tiếp Bỏ đi việc cập nhật db không cần thiết 19-11-2008 02:44 04-12-2008 22:07 Closed Fixed
237 kịch bản giao tiếp nhận dạng bộ miktex cũ 02-12-2008 20:16 11-12-2009 22:42 Closed Fixed
186 kịch bản giao tiếp Xác định nguồn cài đặt MiKTeX 12-11-2008 23:20 05-01-2010 19:58 Rejected Rejected
184 kịch bản giao tiếp Hỗ trợ chạy từ CDROM 12-11-2008 23:13 29-04-2012 18:53 Closed
176 trình soạn thảo Hỗ trợ forward/inverse search cho Editor 10-11-2008 02:08 19-11-2008 02:35 Rejected
770 Auto completion Autocompletion arunanirudhan 09-10-2010 03:32 15-10-2010 23:38 Assigned
923 Hosting service move homepage to new hosting icy icy 19-10-2011 09:40 29-04-2012 18:12 Closed

(1-317/317)