This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

ViệtTUG - Vietnamese TeX Users Group

Giới thiệu

Trang web ViệtTUG được thành lập vào tháng 8 năm 2005 với mục đích

  • cung cấp tài liệu và hướng dẫn miễn phí cho người dùng TeX Việt Nam
  • xây dựng kho tài liệu trực tuyến Wiki cho người dùng TeX
  • phát triển các dự án liên quan đến TeX

Thành viên của ViệtTUG là những người Việt làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ít nhiều sử dụng TeX trong công việc. Số thành viên của ViệtTUG hiện nay khoảng 500 theo thống kê từ hệ thống đăng ký. Các điều hành viên của ViệtTUG là những người tự nguyện, tự do.

Liên kết

Tin tức * Blog * Tài liệu

Nếu bạn cần giúp đỡ về TeX, có thể đặt câu hỏi mới ở đây (nếu chưa là thành viên của dự án TeX, bạn cần tham gia vào dự án sau khi đăng nhập, bằng cách click vào liên kết này).

Về những vấn đề khác, vui lòng liên hệ qua email: info {@} viettug {.} org