This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tại sao trang web mới

Diễn đàn, tại sao không?

Các diễn đàn, blog ra đời và được sử dụng nhiều đến nối, có rất nhiều bạn dường như đồng nhất trang web với diễn đàn hoặc blog, và có nhiều bạn khác bỏ qua nhiều một loại hình web khác quan trọng hơn. Điều tệ nhất là nhiều cơ chế hoạt động nặng nề được tạo ra không phù hợp với mục đích. Drupal, Joomla - những killer đáng ghét!

Diễn đàn có nhiều bất cập: có quá nhiều thông tin nhưng lại thiếu thông tin chọn lọc. Có quá nhiều thông tin bổ ích lẫn lộn giữa những bài viết không giá trị. Diễn đàn thiếu tính định hướng nếu việc điều hành thiếu hiệu quả.

Hỗ trợ. Không thảo luận

Trang ViệtTUG hướng tới mục đích lớn nhất là hỗ trợ người dùng. Một chủ đề được nêu ra và cần được giải quyết theo cách tốt nhất có thể được. Một chủ đề được nêu ra không phải đề bình luận nửa vời!

Đúng thế. Chúng tôi hỗ trợ bạn. Các thành viên có kinh nghiệm, trách nhiệm sẽ giúp các vấn đề của bạn được giải quyết. Và như là cách tự học tốt nhất, bạn có thể tự tăng cường tay nghề TeX bằng cách giải quyết các vấn đề của bản thân hoặc thành viên khác.

Vẫn có diễn đàn

Đúng vậy. Một số chủ đề vẫn cần trao đổi, suy nghĩ tản mạn để mở rộng tầm nhìn, chứ không nhằm mục đích giải quyết. Cho nên, diễn đàn (forum) vẫn được hỗ trợ. Và diễn đàn vẫn có để dành cho những ai... chưa quen :)

Làm việc với dự án. Vấn đề

Ở trang web mới, bạn sẽ làm việc theo dự án ViệtTUG, trong đó, vấn đề (issue) là khái niệm mới, đóng vai trò chính yếu trong sự phát triển dự án. Vấn đề (issue) của bạn có thể thuộc một trong các loại sau

Bug báo lỗi liên quan đến hệ thống, ViệtTUG và các dự án khác
Problem các vấn đề chung liên quan đến TeX (tên cũ là Feature)
Support hỗ trợ dành cho cá nhân

Bạn xem hình mô tả ViệtTUG để thấy rõ hơn sự phân biệt giữa những loại này. Về cách làm việc theo dự án, bạn tham khảo ở wiki của Rocky

Xây dựng Wiki

Điều quan trọng mà trang web mới hướng tới, là xây dựng kho tài liệu Wiki được soạn thảo bởi tất cả các thành viên. Các trang wiki sẽ liên kết chặt chẽ với Vấn đề để tạo ra định hướng tốt nhất cho người dùng. Trang wiki gồm các tài liệu chuẩn, các ví dụ minh họa mẫu, mà theo đúng mô tả của nó bạn sẽ đạt được mục tiêu cụ thể. Nhờ có wiki, các trao đổi, thảo luận ở diễn đàn sẽ được chắt lọc lại và trở thành tài sản chung.

Cần bạn hỗ trợ

Đóng góp cho cộng đồng có thể là sở thích của bạn. Nghĩa là bạn có quyền từ chối giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ thành viên khác. Tuy nhiên, bạn chỉ hưởng lợi được nhiều nhất nếu bạn thể hiện được trách nhiệm đóng góp của bạn với cộng đồng. Chúng tôi hỗ trợ bạn, và chúng tôi cần bạn hỗ trợ.

Xem danh sách ở đây về các đóng góp cụ thể về tài chính và vật chất cho ViệtTUG

Hãy làm những gì có thể. Ý muốn ban đầu sẽ chỉ bạn làm gì tiếp theo. Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn!