This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Offline lần 1

Thời gian: 8h ngày 23/8/2008
Địa điểm: Văn phòng trường VSTAR, số 28, đường 24A, khu phố chợ An Dương Vương,F10, Quận 6, Tp. HCM

Các tin liên quan

  1. Thông báo lần đầu ngày 22/04/2008
  2. Nội dungGóp ý cho buổi Offline
  3. Địa điểm - chỉ dẫn đường đi; Chương trình
  4. Tường thuật offline 23/8/2008
  5. Hình ảnh: http://gx.viettug.org/zen/viettug/offline2008