This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Offline lần 3

Thực tế

 1. Thông báo hủy (blog) Hủy Offline3
 2. Offline phụ (news) Tham gia Offline3 phẩy với (blog) Tường thuật Offline3 phẩy

Các bước thực hiện

Để đăng ký viết bài cho Offline, xem phần thông tin cần biết ở Offline3 Call for papers

 1. Các chủ đề của Offline3
 2. Cách viết bài cho Offline3
 3. Thời gian, địa điểm
 4. Call for papers
 5. Call for Donation
 6. Biên tập kỷ yếu

Tổ chức

Các vấn đề liên quan tới tổ chức (sắp xếp, thời gian, nhân sự,...), xin xem và góp ý tại #594.

 1. z
 2. tanphu
 3. thienthannho