This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chế độ dòng lệnh

Chế độ (giao diện) dòng lệnh, khác với giao diện đồ họa (GUI), là nơi mà công việc của bạn sẽ thao tác chủ yếu với bàn phím, chữ cái và con số,... thay vì với chuột. Thật không dễ dàng với người mới bắt đầu. Bù lại, khả năng mà chế động dòng lệnh mang lại là sự uyển chuyển, khả năng tự động hóa công việc và tìm hiểu hệ thống.

  1. Chế độ dòng lệnh trên Linux
  2. Chế độ dòng lệnh trên Windows