This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Lớp học TeX nâng cao 11/2008

 1. Thời gian: 6pm - 8pm, các thứ 2, 4, 6
 2. Địa điểm: phòng máy I203, Đại học Sư Phạm
 3. Mã lớp: TO112008

Nội dung

 1. Tìm hiểu kỹ về các tùy chọn của các gói
 2. Tăng cường hỏi đáp, giải quyết các vấn đề cụ thể của sinh viên
 3. Các công cụ vẽ hình và biểu đồ
 4. Các công cụ vẽ bảng, biểu, các bảng phức tạp

Các buổi học

 1. Buổi 13 (10/11): miktex, vnmik 4.0.1, gói amsmath, hỏi đáp
 2. Buổi 14 (14/11): gói ntheorem, hỏi đáp, phân tích luận văn
 3. Buổi 15 (17/11): "vài cheatsheets":projects/list_files/viettug (phương trình, cấu trúc tài liệu,...), biểu đồ giao hoán
 4. Buổi 16 (21/11): buổi cuối cùng về cấu trúc luận văn, tài liệu; vẽ hình, tùy chọn của graphicx
 5. Buổi 17 (24/11): lời cam đoan, cấu trúc luận văn (ms. Hương)
 6. Buổi 18 (28/11): chọn fonts với VnTeX
 7. Buổi 19 (01/12): Table_Basic bởi Lâm Hữu Phước, MetaPost và GraphicX (demo) bởi Phan Tấn Phú
 8. Buổi 20 (02/12): (by Tăng Minh Dũng) graphicx
 9. Buổi 21 (04/12): (by Nguyễn Thanh Vinh) giới thiệu beamer
 10. Buổi 22 (06/12): linh tinh
 11. Buổi 23 (??/12): (by Dr. Nguyễn Thái Sơn) xekleides, cài đặt miktex