This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Sản phẩm của người Việt dùng TeX

Dưới đây là danh sách không đầy đủ (sắp theo thứ tự tùy ý) của những cá nhân đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng người dùng TeX Việt Nam (và thế giới) với các sản phẩm cụ thể. Nếu có ai chưa được liệt kê trong danh sách này, bạn vui lòng thông báo đến viettug{at}gmail.com để chúng tôi bổ sung.

Hàn Thế Thành Phát triển VnTeX, pdftex
Nguyễn Thái Sơn Giảng dạy, phổ biến việc dùng TeX tại Việt Nam
Lê Bá Phi Hỗ trợ tiếng Việt cho SWP, tài liệu dùng pstricks, etc
Trương Văn Chú Tài liệu minh họa cho người dùng TeX
zaurus Hỗ trợ tiếng Việt cho Omega (gói OmegaVn)
Nguyễn Phi Hùng Dịch tài liệu Soạn thảo tài liệu khoa học bằng LaTeX
Nguyễn Tân Khoa Dịch tài liệu LaTeX trong 92 phút
Hoa Ngọc Lan Dịch tài liệu Hướng dẫn sử dụng LaTeXpic, Làm luận văn với LaTeX; phát triển VnTeX
Nguyễn Văn Hạnh Hỗ trợ font tiếng Việt cho TeX, lyk-z13
Lâm Hữu Phước Tham gia giảng dạy TeX miễn phí. Sản phẩm về Bảng
Phan Tấn Phú Giảng dạy TeX miễn phí. ví dụ cho MetaPost
Huỳnh Kỳ Anh gói extarrows, chuyển ngữ tài liệu gói amsmath

NB: trang riêng của phần này